Menu
Your Cart

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVINKA

Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne.

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
NOVINKA

Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-335-1

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit Kritické myslenie pre 8. a 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá je prvou a aktuálne jedinou ucelenou edukačnou publikáciou svojho druhu pre školy a laickú verejnosť.


• Žiaci sa učia skúmať okolitý svet, nepodliehať prvému dojmu, trénovať si myslenie a schopnosť komunikovať, prehodnocovať predsudky, odlíšiť fakty od názorov, základy argumentácie, sformulovať tvrdenie, zdôvodňovať, vyhľadávať dôkazy, vedieť urobiť informované rozhodnutie a zostaviť pravidlá vlastnej sociálnej siete.

• Úlohy a aktivity sú usporiadané do troch okruhov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu.

• Pracovný zošit je využiteľný na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednických hodinách.  


Učiteľom je určená  Metodická príručka k pracovnému zošitu, ktorá poskytuje oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny zameranej na rozvíjanie kritického myslenia žiakov a žiačok.  

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Typ produktu pracovný zošit
Jazyk slovenský

Lektori:

PhDr. Ivona Havelková

Mgr. Michael Hanzalík  


Autor: Mgr. Jakub Kobela

SPOZNÁVAME SVET OKOLO NÁS

1. Ako to vlastne je? Ako je to naozaj?

2. Čo by bolo keby

3. Každý si nesie to svoje

4. Predsudky

5. Fakt alebo názor?

6. Ako si utvárame názory


AKO KOMUNIKOVAŤ S HLAVOU NA SPRÁVNOM MIESTE

1. Tvrdím, teda som!

2. Hľadanie pravých dôvodov

3. Ako si nelámať hlavu pri rozhodnutiach?

4. Dokáž mi to!

5. Poskladaj si argument

6. Moja sociálna sieť

7. Komunikačná hra: Stratení na mori


UROBME INFORMOVANÉ ROZHODNUTIE

Teoretický úvod

1. Na školských chodbách a v triedach by mali byť inštalované bezpečnostné kamery

2. Ľudia by mali jesť menej mäsa

3. V školách by sa mali známky nahradiť slovnými hodnoteniami

4. V školskom bufete by nemali predávať sladené nápoje

5. Školské obedy by všade na Slovensku mali byť zadarmo

6. Používanie mobilu v škole by malo byť žiakom úplne zakázané

7. Vstup do múzeí a galérií by mal byť zadarmo

8. Hlasovať vo voľbách by malo byť na Slovensku povinné

9. Bojové a násilné športy by mali byť zakázané

10. Telesná výchova by mala byť dobrovoľná

 Komunikačná hra: Stratení na mori – tabuľky hodnotenia