Menu
Your Cart

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

NOVINKA

Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť.

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
NOVINKA

Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-332-0

PRI OBJEDNÁVKE AKÉHOKOĽVEK POČTU PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Pracovný zošit Kritické myslenie pre 6. a 7. ročník základných škôl a pre gymnáziá s osemročným štúdiom obsahuje:

• aktivity na efektívne využívanie kreativity a fantázie;

• cvičenia a úlohy zamerané na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť, najmä čítanie s porozumením a vyhodnocovanie dôležitých myšlienok, komunikovať vlastné myšlienky presvedčivo a zrozumiteľne;

• témy na rozvoj analytických zručností pri práci s informáciami – odlíšiť pravdivé a nepravdivé informácie, hľadanie a overovanie zdrojov informácií;

• cvičenia zamerané na získanie zručnosti budovania názorov potrebnej pri riešení problémov, overovaní faktov, pri rozhodovaní.


Úlohy a aktivity sú usporiadané do štyroch okruhov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené. Pracovný zošit je využiteľný na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednických hodinách.

Doplnkovým materiálom je metodická príručka, ktorá poskytuje oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny zameranej na rozvíjanie kritického myslenia žiakov a žiačok.  

Ďalšie informácie
Počet strán 68
Formát A4
Typ produktu pracovný zošit
Jazyk slovenský

Lektori:

PhDr. Ivona Havelková

Mgr. Michael Hanzalík  


Autor: Mgr. Jakub Kobela

KREATIVITA NAŠA KAŽDODENNÁ

1 Slov nie je nikdy dosť

2 Som ako slovník

3 Viac ako obyčajný predmet

4 Cestovateľka v čase

5 Tvorivá kartografia

6 Šialené asociácie


ČÍTAJ A PREMÝŠĽAJ

1 Od článku k encyklopédii

2 Obrázkový detektív

3 Statočný psík a bystrý čitateľ

4 Bystré čítanie


INFORMÁCIE NAD ZLATO

1 Čo vieme o zvieratách?

2 Odniekiaľ to poznám

3 Kde by sme to mohli zistiť?


SKÚMAJ SVOJE NÁZORY

Teoretický úvod a vzor

1 Hodiny dejepisu

2 Zákaz internetu

3 Školské uniformy

4 Večierka pre deti

5 Povinne do múzea

6 Športové krúžky

7 Vyskúšaj inú školu

8 Koniec osobných áut

9 Každý bude bylinožravcom

10 Športový klub vs. škola  

11 Sladký život