Menu
Your Cart

PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ – UČEBNICA

Učebnica prírodovedy pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ – UČEBNICA
PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ – UČEBNICA

Učebnica prírodovedy pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

WEBINÁR
10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-714-2

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Koncepcia moderne spracovanej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských aktivitách, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (pokusmi). Pri niektorých témach je pozorovanie prírodných javov (najmä pozorovanie rastlín a živočíchov) umožnené prostredníctvom krátkych videozáznamov dostupných načítaním QR kódu umiestneného pri danej téme v učebnici. 

Obsah učiva nadväzuje na pracovnú učebnicu Prvouka pre 1. a 2. ročník ZŠ. Žiaci poznajú predkladanú koncepciu, spoločné prvky a niektoré rubriky.

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit, ktorý slúži na vlastné záznamy žiakov.


Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský
Recenzentka: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autori:
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
RNDr. Veronika Zvončeková 
Neživá príroda
Vzduch je všade
Je vietor vzduch?
Teplo a teplota
Premeny vody
Rozpustí sa alebo roztopí?
Obeh vody v prírode
Aké bude počasie?
Porovnávame objem a hmotnosť
Pláva alebo sa potopí?

Človek
Čo sa deje so zjedenou potravou
Vieme či správne jeme?
Voda naša každodenná
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím

Živočíchy
Živočíchy a ich prostredie
Ryby sú vodné stavovce
Prečo sú žaby obojživelníky?
Ktoré stavovce sa plazia?
Ktoré stavovce lietajú?
Čo sú cicavce?
Bezstavovce sú živočíchy bez kostry

Rastliny
Ako žijú rastliny?
Z čoho vyrastie?
Život stromu v lese
Čo pestujeme na poli
Prírodná lekáreň
Jedovaté rastliny a huby
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím