Menu
Your Cart

PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit prírodovedy pre 3. ročník základnej školy je zostavený podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOVEDA pre 3. ročník ZŠ – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit prírodovedy pre 3. ročník základnej školy je zostavený podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

WEBINÁR
6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-715-9

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Moderne spracovaný pracovný zošit s inovatívnymi prvkami kopíruje obsahovú náplň učebnice a zmysluplne ju dopĺňa. Učebnica a pracovný zošit tvoria jeden celok, pracovný zošit slúži pre žiaka na tvorbu portfólia zo získaných pozorovaní pokusmi a bádateľskými aktivitami. 

Koncepcia je založená na bádaní, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (najmä pokusmi). Tie si zaznamenávajú formou vlastných poznámok, nákresov, nalepovaním výstrižkov a obrázkov. Zapisujú si riešenia úloh z učebnice a výsledky bádania. 

Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský
Recenzentka: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autori:
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
RNDr. Veronika Zvončeková 
Neživá príroda
Vzduch je všade
Je vietor vzduch?
Teplo a teplota
Premeny vody
Rozpustí sa alebo roztopí?
Obeh vody v prírode
Aké bude počasie?
Porovnávame objem a hmotnosť
Pláva alebo sa potopí?

Človek
Čo sa deje so zjedenou potravou
Vieme či správne jeme?
Voda naša každodenná
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím

Živočíchy
Živočíchy a ich prostredie
Ryby sú vodné stavovce
Prečo sú žaby obojživelníky?
Ktoré stavovce sa plazia?
Ktoré stavovce lietajú?
Čo sú cicavce?
Bezstavovce sú živočíchy bez kostry

Rastliny
Ako žijú rastliny?
Z čoho vyrastie?
Život stromu v lese
Čo pestujeme na poli
Prírodná lekáreň
Jedovaté rastliny a huby
Čo už viem
Hádaj, na čo myslím