Menu
Your Cart

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)

NOVINKA

PDF KNIHA: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín prírodovedy.

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)
PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÁ PRÍRUČKA (PDF)
NOVINKA

PDF KNIHA: Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu – Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín prírodovedy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-720-3

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ alebo UČEBNICE PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodická príručka poskytujú užitočnú teoretickú a praktickú podporu k učebnici a pracovnému zošitu pre žiakov 3. ročníka: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ.

Metodická príručka je materiálom pre učiteľov na uľahčenie práce s učebnicou a pracovným zošitom, poskytuje námety na rôzne aktivity, aby učebnica nebola jediným zdrojom poznania pre žiakov. Učitelia v nej nájdu koncepciu učebnice a pracovného zošita, návrh tematického plánu, štruktúru tém v učebnici a v pracovnom zošite, metodické poznámky k jednotlivým témam, zoznam pomôcok a materiálu na bádateľské aktivity. Okrem metodických poznámok k jednotlivým témam, publikácia obsahuje množstvo doplnkových aktivít, inšpirácií a odborných poznatkov, ktoré sú zdrojom nápadov pre pedagógov i rodičov. 

Metodická príručka poskytuje okrem vysvetliviek a návrhov ako viesť vyučovaciu hodinu, aj zásobu bádateľských aktivít a nápadov pre učiteľov na obohatenie vyučovania najmä o zážitkové aktivity založené na vlastnom skúmaní a objavovaní žiakov. Pri témach, ktoré nie je možné realizovať pozorovanie prírodných javov v reálnom prostredí, alternatívou je pozorovanie prostredníctvom digitálnych technológií.

Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Recenzentka: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

RNDr. Veronika Zvončeková 

Úvod

Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu

Koncepcia učebnice a pracovného zošita

Štruktúra tém v učebnici

Štruktúra tém v pracovnom zošite


Neživá príroda

Vzduch je všade

Je vietor vzduch?

Teplo a teplota

Premeny vody

Rozpustí sa alebo roztopí?

Obeh vody v prírode

Aké bude počasie?

Porovnávame objem a hmotnosť

Pláva alebo potopí sa?


Človek

Čo sa deje so zjedenou potravou?

Vieme či správne jeme?

Voda naša každodenná

Čo už viem

Hádaj, na čo myslím!


Živočíchy

Živočíchy a ich prostredie

Ryby sú vodné stavovce

Prečo sú žaby obojživelníky?

Ktoré stavovce sa plazia?

Ktoré stavovce lietajú?

Čo sú cicavce?

Bezstavovce sú živočíchy bez kostry


Rastliny

Ako žijú rastliny?

Z čoho vyrastie?

Život stromu v lese

Čo pestujeme na poli

Prírodná lekáreň

Jedovaté rastliny a huby

Čo už viem

Hádaj, na čo myslím!

Zoznam pomôcok a materiálu na bádateľské aktivity