Menu
Your Cart

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

Jedinečná pomôcka na prácu s dieťaťom cudzincom v materskej škole. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre deti, aj praktické rady pre rodičov.

CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE
CUDZINEC V MATERSKEJ ŠKOLE

Jedinečná pomôcka na prácu s dieťaťom cudzincom v materskej škole. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre deti, aj praktické rady pre rodičov.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-625-6

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

Súvisiace video

Pracovný zošit s metodikou a pracovnými listami pre materské školy je pripravený tak, aby zodpovedal práci s deťmi vo veku tri až šesť rokov. Každý pracovný list je doplnený jednoduchým návodom (metodickými poznámkami) tak, aby s ním bolo možné pracovať ako v materskej škole, tak aj doma s rodičom. Pracovný zošit je doplnený nápadmi z praxe. 

Pracovný zošit je rozdelený do lekcií. Každá lekcia obsahuje metodické poznámky pre učiteľa alebo rodiča a pracovný list pre dieťa. Dieťa sa v jednotlivých lekciách zoznamuje s novými slovami, ale aj novými pokynmi. Slová a pokyny sú vždy doplnené obrázkami na ľahšie zapamätanie. 

Súčasťou obsahu je aj obrázkové pexeso, ktoré obsahuje kľúčové slová zo všetkých lekcií a deti si tak hravou formou zopakujú a upevnia slovnú zásobu.  


Výhody:

  • Dieťa cudzinec sa učí bez stresu, pomocou hry a hravých aktivít (kreslenie, omaľovanky, doplňovačky, pexeso...) sa učí nové slová, vety, precvičuje si pamäť, grafomotorické zručnosti.
  • Ilustrácie podporujú detskú fantáziu a motivujú do učenia.

BENEFIT PRE UČITEĽOV V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

  • Až doteraz tu chýbal titul pre učiteľov, ktorý by sa zaoberal vyučovaním žiakov cudzincov ako cieľovej špecifickej skupiny vo veku od troch do šesť  rokov.
  • Príručka je pomocníkom a radcom pre učiteľa, pre ktorého je začlenenie dieťaťa cudzinca do bežnej triedy novou skúsenosťou, pre mnohých až stresujúca.
Ďalšie informácie
Počet strán 92
Formát A4 – príručka pre učiteľov MŠ + pracovné listy pre deti + pexeso
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka: Mgr. Jana Rohová


Úvod

Špecifiká výučby dieťaťa cudzinca v materskej škole

Piktogramy

Sprievodcovia knižkou

Prvýkrát v materskej škole

V škôlke

Čo je to?

Pozdravím, poprosím, poďakujem

Ja a moji kamaráti

Moja rodina

Hra — BINGO

Moje hračky

Farby

Počet 1 — 5

Ihrisko

Desiata, obed, olovrant...

Čo jeme a pijeme

Čo už viem!

Čo si dnes oblečiem?

Jar, leto, jeseň, zima

Máme radi zvieratá

Ja a moji kamaráti

Malý, veľký…

Moja tvár, moje telo

Ovocie

Čo robíme?

Ročné obdobia

Malý, menší, najmenší…

Na návšteve v ZOO

U babičky a deduška

Z rozprávky do rozprávky

Slovenské sviatky — Veľká noc

Mikuláš

Vianoce

Slovenská abeceda

Príloha — PEXESO