Menu
Your Cart

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

Jedinečná pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, i praktické rady s možnosťou využitia aj pri vzdelávaní predškolákov v materskej škole.

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE
CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

Jedinečná pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, i praktické rady s možnosťou využitia aj pri vzdelávaní predškolákov v materskej škole.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-470-2

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

Súvisiace video


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201

Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Rovnako tak ale je k dispozícii pre rodičov cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť adaptáciu v slovenskej škole. 

Pomôcka obsahuje 39 kapitol, pričom každá pozostáva z lekcie a pracovného listu – k obom je vždy uvedená metodická poznámka pre učiteľa/rodiča, čo sa má žiak naučiť a precvičiť.

Témy v príručke sú zaujímavé a vychádzajú z každodenného života detí. Lekcie a pracovné listy sú koncipované jednoducho a zrozumiteľne a žiaci cudzinci sa učia pomocou hry a hrových aktivít.

Súčasťou príručky je aj obrázkové pexeso, ktoré obsahuje kľúčové slová zo všetkých lekcií a žiaci si tak hravou formou zopakujú a upevnia slovnú zásobu.  


Výhody:

  • Žiak cudzinec sa učí bez stresu, pomocou hry a hravých aktivít (kreslenie, omaľovanky, doplňovačky, pexeso...) sa učí nové slová, vety, precvičuje si pamäť, grafomotorické zručnosti.
  • Ilustrácie podporujú detskú fantáziu a motivujú do učenia.
  • Príručka je využiteľná nielen v škole, ale aj v školskom klube, materskej škole, prípadne doma u žiakov cudzincov v rámci ich samoštúdia a prípravy na hodiny.  

 

BENEFIT PRE UČITEĽOV V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

  • Až doteraz tu chýbal titul pre učiteľov, ktorý by sa zaoberal vyučovaním žiakov cudzincov ako cieľovej špecifickej skupiny vo veku 8-9 rokov.
  • Príručka je pomocníkom a radcom pre učiteľa, pre ktorého je učenie žiaka cudzinca v bežnej triede nová skúsenosť, pre mnohých až stresujúca.
  • Neponúka len učebný materiál, ale poskytuje v úvode aj informácie a rady ohľadne hodnotenia, obsahuje vzor Individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý môžu učitelia využiť v rámci dokumentácie a evidencie žiaka cudzinca, uvádza organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou a vzdelávaním cudzincov.  


Ďalšie informácie
Počet strán 114
Formát A4 – príručka pre učiteľov MŠ a 1. stupeň ZŠ + pracovné listy pre žiakov + pexeso
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autorka: Mgr. Jana Rohová


Ako pracovať s knihou
Praktické rady pre učiteľa
Individuálny vzdelávací plán pre žiaka cudzinca (vzor)
1. Ja a moje meno
2. Moja rodina
3. V škole
4. Trieda
5. Moja školská taška
 6. Môj peračník
7. Dobré ráno, dobrý deň, nech dnes máme krásny deň!
8. Krátke a dlhé samohlásky
9. Farebné pastelky
10. Počítame
11. Máme radi zvieratká
12. Moja izba
13. Opakujeme a precvičujeme
14. Môj deň v škole
15. Rozvrh hodín
16. Môj dom
17. Ja a moji kamaráti
18. Malý, veľký, krátky, dlhý...
19. Opakujeme a precvičujeme
20. Moja tvár
21. Hlava, ramená...
22. Čo si dnes oblečiem?
23. Čo si dnes dáme?
24. Opakujeme čísla, farby, oblečenie
25. Ovocie
26. Slovesá
27. Hra
28. Čo mám rád/rada...
29. Ročné obdobia – jar, leto, jeseň, zima, každé obdobie je príma!
30. Malý, menší, najmenší
31. Výlet do ZOO, Domino
32. Hračky a hry
33. U babičky a dedka
34. Slovenské sviatky – Veľká noc
35. Slovenské sviatky – Mikuláš
36. Slovenské sviatky – Vianoce
37. Z rozprávky do rozprávky
38. Čítanie skupín hlások
39. Slovenská abeceda
Príloha - PEXESO