Menu
Your Cart

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

Všetko, čo potrebuje rodič vedieť o vývine detskej reči.

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE
LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

Všetko, čo potrebuje rodič vedieť o vývine detskej reči.

22,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-517-4

 

„Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa odrazu stáva efektívnym spoluterapeutom a najlepším odborníkom na svoje dieťa.“

Mgr. Jana Pečarková (autorka knihy Logopédia včas – otázky a odpovede)

Stále viac ľudí bez ohľadu na vek či profesiu nadobúda dojem, že „dnešné deti horšie rozprávajú“. Na webových stránkach pre rodičov sa rozširuje trend písať o logopédii. Články od neodborníkov sú však neraz skreslené či málo výpovedné. Tlak okolia pôsobí na rodičov, ktorí tápu v množstve informácií.

So zámerom pomôcť predovšetkým rodičom brožúra prináša odpovede na najčastejšie otázky rodičov o vývine detskej reči, jeho podpore, ťažkostiach a o starostlivosti u logopéda. Z úst autorky boli zodpovedané už mnohokrát – v ambulantnej praxi, v poradni, na ihrisku, na neformálnych fórach.

Pre pedagógov, vychovávateľov, pediatrov, logopédov... má brožúra ambíciu stať sa návodom, zdrojom informácií a inšpirácií k tomu, aby mohli na otázky rodiča odpovedať adekvátne, citlivo a pohotovo.

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o vývine detskej reči, jeho podpore, ťažkostiach a o starostlivosti u logopéda

• Prináša odpovede na 125 otázok, ktoré vás trápia, alebo ktoré ešte len prídu.

• Odpovedá na konkrétne už diagnostikované problémy, ale dáva návody aj tým rodičom, ktorí ešte len návštevu logopéda zvažujú.

• Pomôže lepšie pochopiť, ako sa rozvíja detská reč, ako ju môžu podporiť rodičia, čo všetko ju ovplyvňuje a ako to vyzerá, keď niečo nie je v poriadku.

• Poskytuje rodičom tipy, ako pomôcť dieťaťu s ťažkosťami.

• Nájdete tu checklisty, podľa ktorých rýchlo a jednoducho skontrolujete, či dieťa v troch a v piatich rokoch potrebuje logopedickú starostlivosť.

• Ako BONUS obsahuje oromotorické kartičky na cvičenie správnej výslovnosti. Podľa jednoduchých inštrukcií vďaka nim zábavnou hrou rozcvičujete detské ústa a jazýček a posúvate detskú výslovnosť tým správnym smerom.


Zámerom autorky bolo odborne, ale zároveň zrozumiteľnou formou poskytnúť informácie o najčastejších poruchách reči, s ktorými sa v detskej populácii stretávame, ich príčinách, možnostiach podpory vývinu reči, ako aj o tom, kedy sa obrátiť na logopéda a ako logopéd s dieťaťom pracuje.

Využiť ju môžu nielen rodičia a pedagógovia, ktorým je text primárne určený, ale aj detskí lekári. Rodičia v texte nájdu odpovede na otázky, ktoré ich často ohľadom vývinu ich detí trápia, pedagogickí a odborní zamestnanci či lekári získajú nástroj, ktorý im pomôže v praxi orientačne zhodnotiť stav detí, s ktorými pracujú a usmerniť ich rodičov v ďalšej ceste rozvoja ich dieťaťa. 

Ďalšie informácie
Počet strán 158
Formát A4 brožúra + A5 oromotorické kartičky
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka: Mgr. Jana Pečarková, školská logopedička v centre špeciálno-pedagogického poradenstva

Recenzentka: Mgr. Silvia Mináriková, klinická logopedička v logopedickej ambulancii


         


Grafické symboly

Príhovor autorky

Ako používať publikáciu

1 DETSKÁ REČ

2 PODPORA VÝVINU REČI

3 PRÍČINY ŤAŽKOSTÍ

4 VIACJAZYČNOSŤ

5 NESPRÁVNA VÝSLOVNOSŤ

6 NESKORÝ NÁSTUP REČI

7 NEPLYNULOSŤ REČI

8 HLAS

9 ŠKOLA A PORUCHY REČI

10 AUTIZMUS

11 POSTIHNUTIE A REČ

12 KDE HĽADAŤ POMOC

13 AKO TO VYZERÁ NA LOGOPÉDII

14 OBLASTI STIMULÁCIE

15 DOMÁCI NÁCVIK

16 CHECKLIST

Použitá literatúra

Odporúčaná literatúra

Oromotorické kartičky