Menu
Your Cart

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií, ktorý obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 9.

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ
TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ a 4. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií, ktorý obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 9.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-280-7

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14683:5-A2201

Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je tematicky vyvážený – obsahuje učivo z jazykovej, slohovej a literárnej zložky.

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií ako pomôcka na:

  • overenie úrovne čitateľských a jazykových kompetencií,
  • precvičovanie schopnosti žiakov porozumieť a interpretovať rôzne druhy textov,
  • zopakovanie učiva z jazykovej, slohovej a literárnej zložky SJL,
  • zdokonalenie získaných teoretických vedomostí a interpretačných zručností,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.
Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Hlavní autori:
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Tatiana Kočišová
RNDr. Mária Nogová, PhD.

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je zostavená tak, aby žiak prostredníctvom kľúča správnych odpovedí na konci publikácie dostal okamžitú spätnú väzbu na dosiahnutú úroveň svojich vedomostí.

Obsah testov zo slovenského jazyka a literatúry je vypracovaný v súlade s ISCED 2.