Menu
Your Cart

TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK ZŠ a 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií, ktorý obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 9.

TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK ZŠ a 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ
TESTOVANIE 9 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK ZŠ a 3. ROČNÍK OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií, ktorý obsahuje testy zo slovenského jazyka a literatúry rovnakého typu ako pri skutočnom Testovaní 9.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-278-4

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14684:5-A2201

Koncepcia úloh pracovného zošita a rôznorodosť jednotlivých textov všetkých slohových žánrov robia z tejto učebnej pomôcky jedinečnú publikáciu na trhu zameranú na skvalitňovanie prípravy žiakov na Testovanie 9 už v 8. ročníku ZŠ a v 3. ročníku osemročných gymnázií. Žiaci si prostredníctvom úloh zopakujú nadobudnuté vedomosti a taktiež sa pripravia na typ úloh, ktoré ich čakajú pri samotnom Testovaní 9 v 9. ročníku.

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií ako pomôcka na:

  • zopakovanie učiva z jazykovej, slohovej a literárnej zložky SJL,
  • precvičovanie schopnosti žiakov porozumieť a interpretovať rôzne druhy textov,
  • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov,
  • overenie získanej úrovne čitateľských a jazykových kompetencií,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.
Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorky:
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Tatiana Kočišová

Obsah testov zo slovenského jazyka a literatúry je vypracovaný v súlade s ISCED 2.