Menu
Your Cart

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a pre 3. ročník osemročných gymnázií.

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8
oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a pre 3. ročník osemročných gymnázií.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-451-1

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201


Pracovný zošit je určený žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií:

 • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry,
 • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL,
 • v jednej publikácii nájdete profesionálne vypracované testy podľa jednotlivých tematických celkov zo SJL.

Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií je určený na:

 • precvičenie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie pravopisných schopností,
 • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov),
 • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
 • s krátkou odpoveďou.

V pracovných zošitov oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry je aj stručné zhrnutie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí.

Pracovné zošity zo slovenského jazyka a literatúry z edície oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry sú určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ:

 • na overovanie úrovne získaných poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch,
 • na praktické preverovanie poznatkov z gramatiky v úlohách a pravopisných cvičeniach,
 • ako vhodný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti.


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Editorka: PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Autorky:

Mgr. Zuzana Bartošová
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Veronika Burčíková
Mgr. Veronika Dobrovodská
Mgr. Stanislava Havettová
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Daniela Lexmanová
Mgr. Martina Majtánová
Mgr. Mária Mydlová

TEST 1 – SPODOBOVANIE
TEST 2 – PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN, PÍSANIE ČIARKY
TEST 3 – VYBRANÉ SLOVÁ
TEST 4 – CUDZIE SLOVÁ
TEST 5 – PODSTATNÉ MENÁ
TEST 6 – PRÍDAVNÉ MENÁ
TEST 7 – ZÁMENÁ
TEST 8 – ČÍSLOVKY
TEST 9 – SLOVESÁ
TEST 10 – PRÍSLOVKY
TEST 11 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 12 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 13 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 14 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 15 – ZMIEŠANÝ TEST

KĽÚČ
STRUČNÉ ZHRNUTIE UČIVA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY