Menu
Your Cart

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR

Cvičebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
WEBINÁR

Cvičebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

4,50€
Bez DPH: 4,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-435-6

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2021/8748:4-A2201 

Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiaka.

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice. Podporuje prácu žiaka s učebnicou použitím vhodných obrázkov. Cvičebnica obsahuje rovnaké vodiace grafické prvky ako učebnica, čo zjednodušuje orientáciu v nej. Na vnútornej strane obálky cvičebnice sa nachádzajú ilustrácie laboratórnych pomôcok.

Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

Ďalšie informácie
Počet strán 48
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorka: RNDr. Helena Vicenová

LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Pozorovanie vlastností látok
1.1 Predmet skúmania a význam chémie 
1.2 Chémia v kuchyni
1.3 Z kuchyne do laboratória 
1.4 Učíme sa pracovať v laboratóriu 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Chemicky čisté látky a zmesi
2.1 Zloženie látok 
2.2 Zmesi 
2.3 Roztoky 
2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok 
2.5 Hmotnostný zlomok v riešených úlohách 
2.6 Oddeľovanie zložiek zo zmesí 
2.7 Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Voda
3.1 Význam vody 
3.2 Druhy vôd 
3.3 Čistenie vôd 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Vzduch
4.1 Čo je vzduch. Význam vzduchu 
4.2 Znečistenie vzduchu
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti
Zopakujeme si