Menu
Your Cart

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

WEBINÁR

Cvičebnica chémie pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
WEBINÁR

Cvičebnica chémie pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

4,50€
Bez DPH: 4,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-504-9

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10512:3-10K0

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy na fixáciu a overenie získaných vedomostí. Vytvára dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka a záznamov z pozorovaní a skúmaní, s použitím učebnicových modelov a fotografií. Odkaz na príslušnú stranu v učebnici zlepšuje orientáciu žiaka.

Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka.

V cvičebnici nájdete:

  • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
  • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov,
  • dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty,
  • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní,
  • zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.

Cvičebnica je obohatená o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky.

Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

Stiahnite si Riešenia úloh pre Cvičebnicu Chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s 8-ročným štúdiom TU. 


Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorka: RNDr. Helena Vicenová

ZLOŽENIE LÁTOK
Zloženie látok
1.1 Chemické prvky a zlúčeniny 
1.2 Aké veľké sú častice látok 
1.3 Atómy a chemické prvky 
1.4 Názvy a značky chemických prvkov 
1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny 
1.6 Ióny 
1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo 
1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok
1.9 Chemická väzba 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 
Zopakujeme si 

VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Chemické prvky
2.1 Periodická tabuľka prvkov 
2.2 Kovy, polokovy a nekovy 
2.3 Vodík 
2.4 Kyslík 
2.5 Vzácne plyny 
2.6 Halogény 
2.7 Alkalické kovy 
2.8 Železo 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Chemické zlúčeniny
3.1 Halogenidy 
3.1.1 Názvoslovie halogenidov 
3.1.2 Významné halogenidy 
3.2 Oxidy 
3.2.1 Názvoslovie oxidov
3.2.2 Oxidy v stavebníctve 
3.2.3 Oxidy v životnom prostredí 
3.3 Kyseliny 
3.3.1 Kyseliny v domácnosti 
3.3.2 Zloženie a vlastnosti kyselín 
3.3.3 Významné kyseliny 
3.4 Hydroxidy 
3.4.1 Skúmanie zásaditosti roztokov
3.4.2 Zloženie a vlastnosti hydroxidov
3.4.3 Významné hydroxidy 
3.5 Soli 
3.5.1 Čo sú soli 
3.5.2 Významné soli kyslíkatých kyselín
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Chemické reakcie
4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice 
4.2 Neutralizácia 
4.3 Redoxné reakcie
Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie
Zopakujeme si 

Prílohy
 Register
 Periodická tabuľka prvkov 
 Laboratórne pomôcky