Menu
Your Cart

DIGI CHÉMIA 8

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

DIGI CHÉMIA 8
DIGI CHÉMIA 8
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

11,00€
Bez DPH: 9,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-022-0


Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva. DIGITÁLNA UČEBNICA Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. 

Napomáha pri odhaľovaní a poznávaní látok a chemických reakcií, ktoré poznáme z bežného života.

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými poznatkami. Návody na pozorovania a skúmania, ktoré sú doplnené fotografiami, umožňujú žiakom spoznávať a overovať vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí. Obsah je podporený obrazovým materiálom, schémami a tabuľkami, ako aj veľkou periodickou tabuľkou prvkov na konci učebnice. Úlohy na konci každej kapitoly umožňujú upevniť si a overiť získané vedomosti. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah učebnice aj register na jej konci.


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autorka: RNDr. Helena Vicenová


ZLOŽENIE LÁTOK

Zloženie látok

1.1 Chemické prvky a zlúčeniny

1.2 Aké veľké sú častice látok

1.3 Atómy a chemické prvky

1.4 Názvy a značky chemických prvkov

1.5 Molekuly a chemické zlúčeniny

1.6 Ióny

1.7 Chemické vzorce a oxidačné číslo

1.8 Vlastnosti iónových, kovalentných a kovových látok

1.9 Chemická väzba

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Zopakujeme si


VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY

Chemické prvky

2.1 Periodická tabuľka prvkov

2.2 Kovy, polokovy a nekovy

2.3 Vodík

2.4 Kyslík

2.5 Vzácne plyny

2.6 Halogény

2.7 Alkalické kovy

2.8 Železo

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Chemické zlúčeniny

3.1 Halogenidy

3.1.1 Názvoslovie halogenidov

3.1.2 Významné halogenidy

3.2 Oxidy

3.2.1 Názvoslovie oxidov

3.2.2 Oxidy v stavebníctve

3.2.3 Oxidy v životnom prostredí

3.3 Kyseliny

3.3.1 Kyseliny v domácnosti

3.3.2 Zloženie a vlastnosti kyselín

3.3.3 Významné kyseliny

3.4 Hydroxidy

3.4.1 Skúmanie zásaditosti roztokov

3.4.2 Zloženie a vlastnosti hydroxidov

3.4.3 Významné hydroxidy

3.5 Soli

3.5.1 Čo sú soli

3.5.2 Významné soli kyslíkatých kyselín

Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie


Chemické reakcie

4.1 Chemické reakcie a chemické rovnice

4.2 Neutralizácia

4.3 Redoxné reakcie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme informácie

Zopakujeme si

Prílohy

Register

Periodická tabuľka prvkov

Laboratórne pomôcky