Menu
Your Cart

SUCHÉ TECHNOLÓGIE

Učebnica pre stavebné študijné a učebné odbory stredných odborných škôl.

SUCHÉ TECHNOLÓGIE
SUCHÉ TECHNOLÓGIE

Učebnica pre stavebné študijné a učebné odbory stredných odborných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-055-8

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:23-A1001

Učebnica zoznámi žiakov nielen s postupom výroby sadrokartónu, vstupnými surovinami, ale aj základnými systémami suchých technológií či už postupom montáže stien, podhľadov, suchých podláh, príp. vytvorením obytného podkrovia zo sadrokartónu. Montáž sadrokartónových konštrukcií patrí do tzv. suchej výstavby, teda ide o stavanie s minimálnym použitím mokrých procesov, čo prináša predovšetkým šetrenie času, nákladov, nižšiu závislosť stavebných prác od počasia, ale aj ich jednoduché odstránenie či prispôsobenie sa novým požiadavkám. Okrem týchto technických vlastností má sadrokartón vynikajúce biologické a ekologické vlastnosti, preto sa pokladá za materiál budúcnosti. 

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorka: Ing. Katarína Pulenová

Recenzenti:

Ing. Zuzana Dimová

Ing. Marián Vizi


1 Úvod

2 Sadra, sadrokartónové a sadrovláknité dosky

2.1 Výroba sadry a jej vlastnosti

2.2 Sadrokartónové dosky

2.3 Sadrovláknité dosky

2.4 Doprava a uskladňovanie dosiek

3 Základné systémy suchej výstavby

3.1 Systémy zo sadrokartónových dosiek

3.2 Systémy zo sadrovláknitých dosiek

3.3 Systémy z drevocementových a drevotrieskových (OSB) dosiek

3.4 Drevostavby

4 Montované deliace steny a priečky

4.1 Stavebná pripravenosť

4.2 Konštrukčné prvky

4.3 Prípravné práce na montáž stien a priečok

4.4 Prehľad konštrukcií priečok a deliacich stien

5 Podlahy

5.1 Materiály pre suché plávajúce podlahy

5.2 Postup pri realizácii suchej plávajúcej podlahy

6 Podhľady

6.1 Stavebná pripravenosť

6.2 Konštrukčné prvky

6.3 Prehľad konštrukcií podhľadov

6.4 Vešanie bremien na podhľady

7 Podkrovie

7.1 Zateplenie šikmej strechy

7.2 Kondenzácia vodnej pary

7.3 Konštrukcie podkrovia

7.4 Postup montážnych prác v podkroví

8 Povrchové úpravy sadrokartónu

8.1 Príprava povrchu

8.2 Druhy povrchových úprav

Literatúra