Dňa 16. mája 2022 boli na učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. prevedené licencie a všetky práva z nich vyplývajúce na vybrané odborné publikácie vydavateľstva KONTAKT PLUS, s. r. o.


Stalo sa tak na základe Zmluvy o postúpení licencie a prevode práv uzatvorenej dňa 16. mája 2022. Na vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. ako nadobúdateľa tak prešli dňom účinnosti Zmluvy o postúpení a prevode práv všetky práva a záväzky na vybrané odborné publikácie, na ktoré sa prevod vzťahuje. Ide o obľúbené tituly pre stredné odborné školy, ktoré disponujú odporúčacími a schvaľovacími doložkami MŠVVaŠ SR.


PhDr. Zuzana Hudecová a Mgr. Mária Laurincová, konateľky KONTAKT PLUS, s. r. o. pri podpise Zmluvy o postúpení licencie a prevode práv na 31 titulov pre stredné odborné školy na vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o. 

„Veríme, že dlhoročné vydavateľské skúsenosti a odborné zázemie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA budú dôstojným pokračovateľom vo vydavateľskej činnosti, ako ju svojho času začala písať spoločnosť KONTAKT PLUS,“ povedala pri podpise zmluvy Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.

Tituly KONTAKT PLUS nájdete v e-shope EXPOL PEDAGOGIKA pod označením EDÍCIA KONTAKT PLUS.

Školy tak môžu objednávať učebnice pre žiakov stredných odborných škôl už teraz na stránke www.expolpedagogika.sk. „K novému školskému roku sme pripravení pre školy zabezpečiť všetky tituly v takom objeme, aby sme uspokojili dopyt škôl,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová.