Menu
Your Cart

STAVEBNÉ MATERIÁLY

Učebnica pre 1. ročník študijného odboru staviteľstvo.

STAVEBNÉ MATERIÁLY
STAVEBNÉ MATERIÁLY

Učebnica pre 1. ročník študijného odboru staviteľstvo.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-972-6

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19556:4-A2201

Učebnica umožňuje žiakom osvojiť si základné vedomosti o vlastnostiach a o používaní stavebných materiálov a výrobkov. Je doplnená pracovnými listami.

Učebnica prináša žiakom podrobné prehľadné odborné vedomosti o stavebných materiáloch. Je doplnená prílohou/pracovnými listami, množstvom obrázkov, tabuliek a grafov.

Ďalšie informácie
Počet strán 244 + príloha 12 strán
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorka: Ing. Zdenka Chládeková

Recenzenti:

Ing. Marta Bieleková

Ing. Adriana Kurtiniaková

Predslov

1 Úvod do predmetu

1.1 Význam a rozdelenie stavebných materiálov, ich výroba a výrobcovia

1.2 Použitie výrobkov a perspektívny rozvoj výroby stavebných materiálov

2 Fyzikálne a chemické vlastnosti materiálov

   2.1 Prehľad vlastností stavebných materiálov

   2.2 Hygienické a požiarne kritériá

   2.3 Skúšobníctvo stavebných látok a dielcov 

3 Keramické výrobky

   3.1 Rozdelenie keramických výrobkov

   3.2 Tehliarske výrobky

   3.3 Pórovinové výrobky

   3.4 Kameninové výrobky

   3.5 Žiaruvzdorné výrobky

4 Horniny

   4.1 Druhy hornín, ich rozdelenie a použitie v stavebníctve

   4.2 Ťažba hornín a ich opracovanie

   4.3 Kamenivo

5 Spojivá

   5.1 Vzdušné maltoviny 

   5.2 Hydraulické maltoviny

6 Malty a maltové zmesi

   6.1 Rozdelenie a označovanie mált

   6.2 Zložky mált, ich výroba a spracovanie

   6.3 Druhy, vlastnosti a použitie mált

   6.4 Maltové zmesi

7 Betóny 

   7.1 Rozdelenie betónov

   7.2 Zložky betónu a pomery miešania zložiek betónu

   7.3 Výroba, doprava a ukladanie betónovej zmesi

   7.4 Druhy betónov

   7.5 Vystužené betóny

8 Drevo

   8.1 Druhy drevín, ťažba a doprava dreva

   8.2 Guľatina, rezivo, ostatné výrobky, uskladňovanie a ochrana dreva

   8.3 Lepené a aglomerované drevo

9 Kovy

   9.1 Prehľad použitia kovov v stavebníctve

   9.2 Oceľ

   9.3 Ochrana ocele pred vonkajšími vplyvmi

   9.4 Ľahké kovy, neželezné kovy a ich zliatiny

10 Stavebné sklo

   10.1 Suroviny, výroba, druhy a uskladňovanie

   10.2 Výrobky zo skla pre stavebníctvo

11 Plasty

   11.1 Charakteristika plastov a výrobky z plastov používané v stavebníctve

12 Izolačné materiály a výrobky

   12.1 Druhy izolačných materiálov

   12.2 Izolácie proti vode a vlhkosti

   12.3 Izolácie proti stratám tepla a proti prenikaniu chladu

   12.4 Izolácie proti hluku a otrasom

   12.5 Význam izolačných materiálov na ochranu životného prostredia a na úsporu energie

13 Prefabrikáty

   13.1 Prefabrikácia, účel a rozdelenie

   13.2 Dielce podľa jednotlivých materiálov

14 Pomocné materiály

   14.1 Náterové látky

   14.2 Lepidlá

   14.3 Tmely

   14.4 Ostatné materiály používané v stavebníctve

Cvičenia

Literatúra

Príloha – Pracovné listy 16 TS


Súvisiace články