Menu
Your Cart

STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA PRE 1. ROČNÍK

Učebnica pre 1. ročník študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA PRE 1. ROČNÍK
STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA PRE 1. ROČNÍK

Učebnica pre 1. ročník študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-927-6

V učebnici sú opísané základné stavebné práce od práce s drevom, cez základy murovania, betónovania, omietania po jednoduché búracie práce. Všetci žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení tak získajú základné informácie zo stavebnej problematiky a na konkrétny študijný odbor sa špecializujú vo vyšších ročníkoch.

V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú s jednoduchším učivom, na ktoré nadväzujú učebnice pre 2., 3. a 4. ročník. 

Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť & PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z jednej alebo dvoch kapitol v závislosti od ich rozsahu. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. 

Ďalšie informácie
Počet strán 172
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorka: Ing. Zuzana Šišáková

Recenzenti:

Ing. Ján Klanica

Ing. Želmíra Kováčiková

Predhovor

1     Úvod

1.1 Z histórie stavebníctva

1.2 Základné pojmy v technológii a stavebnej technológii

1.3 Špecifické znaky stavebnej výroby

1.4 Klasifikácia stavieb

1.5 Triednik stavebných prác

1.6 Stavebníctvo, bezpečnosť a životné prostredie

2     Ručné opracovanie dreva

2.1 Dlhá cesta dreva z lesa na stavbu

2.2 Ručné opracovanie dreva

2.3 Spájanie reziva

2.4 Jednoduché tesárske výrobky

2.5 Jednoduché lešenie

2.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s drevom

TEST č. 1

3     Základy murovania

3.1 Všeobecné informácie

3.2 Murárske náradie a pomôcky

3.3 Murovacie prvky a murovanie

3.4 Určovanie množstva spotreby materiálu

3.5 Murovanie pri nízkych teplotách

3.6 Organizácia práce pri murovaní

3.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri murovaní

TEST č. 2

4     Základné betonárske práce

4.1 Všeobecné informácie

4.2 Prostý (nevystužený) betón

4.3 Oceľobetón

4.4 Dokončovacie betonárske práce

4.5 Zhotovenie izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

4.6 Bezpečnostné predpisy pri betonárskych prácach

TEST č. 3

5     Jednoduché búracie práce

5.1 Všeobecné informácie

5.2 Náradie a pomôcky pre jednoduché búracie práce

5.3 Dodatočné vybúravanie prestupov pre inštalácie

5.4 Zhotovovanie drážok a výklenkov

5.5 Stavebné úpravy vybúraného otvoru po osadení inštalácie

5.6 Odstraňovanie jestvujúcich povrchových úprav

5.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri jednoduchých búracích prácach

6     Základy ručného omietania

6.1 Všeobecné informácie

6.2 Malty na omietky

6.3 Náradie a pomôcky na omietanie

6.4 Príprava podkladov na omietanie

6.5 Technologický postup zhotovenia omietky

6.6 Poruchy omietok

6.7 Škárovanie muriva

6.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri ručnom omietaní

TEST č. 4

7     Kľúč správnych odpovedí

8     Literatúra

9     Slovník odborných výrazov