Menu
Your Cart

MATERIÁLY pre 1. ročník stavebných učebných odborov

Učebnica pre 1. ročník stavebných učebných odborov.

MATERIÁLY pre 1. ročník stavebných učebných odborov
MATERIÁLY pre 1. ročník stavebných učebných odborov

Učebnica pre 1. ročník stavebných učebných odborov.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-937-5

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/9156:4-A1001

Učebnica poskytuje žiakom prehľadné odborné vedomosti o stavebných materiáloch, ich vlastnostiach, o ich použití v stavebnej výrobe a v stavebných konštrukciách. Učebnica rámcovo vychádza zo schválených učebných osnov predmetu materiály pre 1. ročník stavebných učebných odborov. Stavebné materiály sú späté s technológiou zhotovovania stavieb, s technologickými postupmi, rekonštrukciami a s obnovou stavieb. Vývoj stavebníctva neustále napreduje, preto sa aj stavebné materiály inovujú, pribúdajú nové, ktoré vyhovujú požiadavkám ekológie, pracovného a životného prostredia. Z toho dôvodu je tento učebný text len základným učivom, ktoré treba neustále dopĺňať o nové poznatky.

Ďalšie informácie
Počet strán 152
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autori: 

Ing. Ingrid Halušková

Ing. Zdenka Chládeková

Recenzenti:

Ing. Ján Löffler

Ing. Gabriela Miháliková


Predslov

1 Úvod

1.1 Význam predmetu

1.2 Význam a rozdelenie stavebných materiálov

1.3 Prehľad vlastností stavebných materiálov

2 Betóny

2.1 Druhy betónov

2.2 Vlastnosti jednotlivých druhov betónov

2.3 Použitie jednotlivých druhov betónov

2.4 Výrobky z betónov a ich použitie

3 Izolačné materiály

3.1 Izolácie proti vode a vlhkosti

3.2 Izolácie proti stratám tepla a prenikaniu chladu

3.3 Izolácie proti hluku a otrasom

4 Tehliarske výrobky

4.1 Výroba tehliarskych výrobkov

4.2 Druhy, vlastnosti a použitie tehliarskych výrobkov

5 Spojivá a malty

5.1 Spojivá, druhy, vlastnosti a ich použitie

5.2 Malty a maltové zmesi

5.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so spojivami a maltami

6 Stavebné drevo

6.1 Druhy stavebného dreva

6.2 Vlastnosti dreva a použitie

6.3 Výrobky z dreva, drevného odpadu a ich použitie

7 Horniny

7.1 Rozdelenie hornín

7.2 Výrobky z kameňa používané v stavebníctve

7.3 Kamenivo

8 Kovy a plasty

8.1 Kovy

8.2 Výrobky z kovov pre stavebníctvo

8.3 Ochrana kovov proti korózii

8.4 Plasty

8.5 Druhy plastov a výrobky z plastov

9 Sadrokartón

9.1 Druhy sadrokartónových dosiek

9.2 Vlastnosti a použitie sadrokartónových dosiek

10 Keramické, kameninové a vláknocementové výrobky

10.1 Keramické výrobky – druhy, vlastnosti a ich použitie

10.2 Kameninové výrobky – druhy, vlastnosti a ich použitie

10.3 Vláknocementové výrobky – druhy, vlastnosti a ich použitie

Literatúra