Menu
Your Cart

GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

Jedinečná pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, i praktické rady pre rodičov.

GRAMATIKA PRE CUDZINCOV
GRAMATIKA PRE CUDZINCOV

Jedinečná pomôcka na prácu so žiakom cudzincom na 1. stupni základnej školy. Obsahuje metodické poznámky pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov, i praktické rady pre rodičov.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-686-7

Súvisiace video

Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Rovnako tak ale je k dispozícii pre rodičov cudzincov, ktorí chcú svojim deťom uľahčiť adaptáciu v slovenskej škole. 

• Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je pokračovaním pracovného zošita Cudzinec v mojej triede.
• Zoznamuje žiaka cudzinca so základnou gramatikou, s ktorou sa stretáva na 1. stupni slovenskej základnej školy.
• Každý pracovný list pre žiaka je sprevádzaný metodickou poznámkou, ako ho vypracovať.
• Prináša konkrétne nápady na pomôcky a ďalšiu podporu na pochopenie a zažitie učiva žiakom. 

Pracovný zošit je rozdelený do lekcií. Každá lekcia obsahuje metodické poznámky pre učiteľa alebo rodiča a pracovný list pre žiaka. Žiak sa v jednotlivých lekciách postupne zoznamuje so slovenskom gramatikou. Jednotlivé učivá sú doplnené množstvom obrázkov na lepšiu fixáciu gramatických javov.  

Výhody:

  • Pracovný zošit Gramatika pre cudzincov je jedinečný svojou komplexnosťou.
  • Je vhodný pre učiteľa, ale aj pre rodiča žiaka cudzinca.
  • Jednoduché návody v pracovných listoch uľahčujú prácu nielen pedagógom na 1. stupni ZŠ, ale aj rodičom. 

Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4 – 2 v 1: príručka pre učiteľov MŠ a 1. stupeň ZŠ / pracovné listy pre žiakov
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autorka: Mgr. Jana Rohová


Úvod

Individuálny výchovno-vzdelávací plán pre žiaka cudzinca (vzor)

Kto vám môže pomôcť

Slovenská abeceda

Krátke a dlhé samohlásky

Samohláska ä Dvojhlásky ia, ie, iu, ô

Mäkké a tvrdé spoluhlásky

Obojaké spoluhlásky

Slovo, veta

Protiklady

Synonymá

Nadradené a podradené slová

Citovo zafarbené slová, zdrobneniny

Slovné druhy

Podstatné mená

Prídavné mená

Zámená

Číslovky

Slovesá

Príslovky

Predložky

Spojky

Častice a citoslovcia

Opakujeme slovné druhy

Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Vybrané slová po tvrdej spoluhláske L

Opakovanie vybraných slov

Prehľad vybraných slov