Školy už v minulosti dostali jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny.


Školy dostanú v septembri na žiakov z Ukrajiny finančný príspevok. Pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac než desať miliónov eur. V novom školskom roku budú financie vyčleňované podľa počtu detí z Ukrajiny, ktoré vykáže škola ku koncu mesiaca. Financie budú školy dostávať každý štvrťrok. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Príspevok na jedného žiaka bude zhruba 200 eur mesačne.  

Školy už v minulosti dostali jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny. Rezort školstva dohodol prostredníctvom EÚ národný projekt, v rámci ktorého budú školám poskytnuté financie v sume 10.660.000 eur, ktoré sú za mesiace marec až august. "Je to veľký krok k tomu, aby školy mali systémovú podporu pri vzdelávaní žiakov z Ukrajiny a aby títo žiaci mali zabezpečené rovnako kvalitné vzdelávanie ako ostatní. Financie dostanú školy spätne za žiakov, ktorých vzdelávali od marca," vysvetlil Gröhling. Ako doplnil, za nový školský rok budú školy dostávať financie za žiakov z Ukrajiny každý štvrťrok. Financie z eurofondov sú podľa ministra školstva garantované do decembra 2023. 

Každá škola tak podľa ministra školstva dostane na žiaka zo Slovenska štátny príspevok (normatív) a na žiaka z Ukrajiny zas európsky príspevok na vzdelávanie. Ten sa podľa Gröhlinga môže využiť na odmeny, nákup pomôcok či vybavenia, podobne ako to je pri štátnom príspevku na žiaka.  

V spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a UNICEF vzniknú nové pozície – koordinátori na regionálnych úradoch školskej správy vo všetkých krajských mestách. Ich náplňou práce bude sledovanie voľných miest v školách, pomoc pri zaraďovaní žiakov do škôl, metodické usmerňovanie škôl i podpora pri integrácii žiakov. Venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov z Ukrajiny, ako vzdelávanie slovenských učiteľov. 

V máji rezort školstva evidoval na školách vyše 10.400 žiakov z Ukrajiny, v júni ich bolo cez 8750. Najviac žiakov, takmer štvrtina, bolo podľa slov Gröhlinga v Bratislavskom kraji. "V rámci základných a stredných škôl je dostatok kapacít pre prijatie žiakov z Ukrajiny," poznamenal šéf rezortu školstva.  

Na pomoc so začleňovaním žiakov sú počas letných mesiacov k dispozícii i letné školy, vyčlenených bolo aj 600.000 eur na projekt Predškoláci II. Podporným opatrením z dielne rezortu práce sú podľa ministra školstva aj takzvané detské skupiny, pričom ide o neformálne poskytovanie starostlivosti deťom s možnosťou príspevku vo výške 160 eur na dieťa. Takúto starostlivosť môže poskytovať aj osoba s dočasným útočiskom. Urýchlil sa aj proces uznávania dokladov, pričom sa nevyžaduje plošné vyššie overovanie pravosti dokladu o vzdelávaní z tretích štátov. 


Pomoc školám, žiakom aj rodičom

 „Uvedomujeme si, že v kolektíve dvadsiatich detí, ak je čo i len jeden cudzinec, musí pedagóg prispôsobiť výchovu a výučbu a hľadať možnosti jeho rozvíjania. Ako kľúčové sa ukazuje slovná zásoba, ktorá ovplyvňuje plynulosť ďalšieho vzdelávania sa detí a žiakov. A samozrejme aj spolupráca mimo školy s rodičmi, bez ktorej je vzdelávanie detí a žiakov cudzincov značne limitujúca,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko .

„Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli na trh priniesť také pomôcky, ktoré by pomohli predovšetkým žiakom, ale súčasne aj učiteľom a samotným rodičom,“ predstavuje novinky z vydavateľstva RAABE – Cudzinec v materskej škole, Cudzinec v mojej triede a Gramatika pre cudzincov.

Ide o pomôcky pre učiteľov, ktoré pomáhajú preklenúť mnohé nečakané situácie pri práci s deťmi a žiakmi cudzincami. Predkladajú možnosti práce učiteľa v oblasti výchovy, výučby aj hodnotenia; radia a pomáhajú rodičom. To všetko s pomocou praktických pracovných listov, ktoré sú určené na výučbu slovenského jazyka v prvopočiatkoch, keď je kľúčové dohovoriť sa s deťmi a žiakmi, naučiť ich jednoduché pokyny, slová a vety, aby mohli spolupracovať a rýchlejšie sa tak zaradili do kolektívu triedy.

Učivo je rozdelené do lekcií, k lekciám je priradený pracovný list na precvičovanie a ,,oživenie“ učiva. Niektoré lekcie sú opakovacie, hravé. Ako bonus príručky obsahujú aj plnofarebné pexesá, ktoré obsahujú najdôležitejšie slová v obrázkoch. Dá sa využiť nielen pri hľadaní a pomenovávaní dvojíc, ale aj pri priraďovaní obrázkov k slovám, tvorbe tematických okruhov a pod.

Gramatika pre cudzincov je pokračovaním učebnice Cudzinec v mojej triede. Zoznamuje žiaka cudzinca so základnou gramatikou, s ktorou sa stretáva na 1. stupni slovenskej základnej školy. Pracovný zošit je doplnený aktualizovaným návodom na tvorbu individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) pre žiaka cudzinca, metodikou i nápadmi na overené pomôcky a postupy, ktoré môžete pri práci so žiakmi cudzincami využiť. V pracovnom zošite používam osvedčený postup. Každý pracovný list (PL) pre žiaka je sprevádzaný metodikou, ako ho vypracovať. Prináša konkrétne nápady na pomôcky a ďalšiu podporu na pochopenie a zažitie učiva žiakom.


TITULY NÁJDETE V NAŠOM E-SHOPE TU


Zdroj: skolske.sk, RAABE