Menu
Your Cart

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Zbierka z úloh z matematiky pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých
ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Zbierka z úloh z matematiky pre 7. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-165-2

 peciatka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2496:96-640A

Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 6. ročníka, na zlomky, percentá a promile, objem a povrch kvádra a kocky, na priamu a nepriamu úmernosť a kombinatoriku. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých žiakov. 

Ďalšie informácie
Počet strán 116
Formát 205 x 260 mm
Jazyk slovenský

Autorky: 

RNDr. Oľga Minárová

Mgr. Saskia Vidová

1. OPAKOVANIE A PREHĹBENIE UČIVA MATEMATIKY 6. ROČNÍKA

2. ZLOMKY

3. PERCENTÁ, PROMILE

4. OBJEM

5. POMER, PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ

6. KOMBINATORIKA

VÝSLEDKY CVIČENÍ