Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 6. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Učebnica dejepisu pre žiakov 6. ročníka ZŠ so sluchovým postihnutím.

DEJEPIS pre 6. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých
DEJEPIS pre 6. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Učebnica dejepisu pre žiakov 6. ročníka ZŠ so sluchovým postihnutím.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 80-8091-033-2

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/16506:6-A2201

Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia, ako vznikali prvé štáty, či ako sa kedysi učili Gréci a Rimania. 

Učebnica sprístupňuje dejepisné učivo prístupnou formou, učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového materiálu a posunky súvisiace s problematikou.

Texty v učebnici obsahujú základné učivo, ktoré dopĺňajú otázky a úlohy. V závere každej kapitoly je stručné zhrnutie učiva pod názvom ZAPAMÄTAJ SI, na konci učebnice sú zaradené posunky.

Prináša nielen úlohy na vyučovacie hodiny, ale i podnety na rozvoj medtipredmetových vzťahov či námety na aktivity vo voľnom čase.


Ďalšie informácie
Počet strán 140
Formát 205 x 265 mm
Jazyk slovenský

Autori:
PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová
Mgr. Iris Domancová, PhD.
PhDr. Samuel Jovankovič

ÚVOD 
1. Archeológia 

PRAVEK 
1. Úvod do praveku 
2. Predstavy o vzniku Zeme a človeka 
3. Vývoj človeka
4. Život ľudí v staršej kamennej dobe 
5. Život ľudí v mladšej kamennej dobe 
6. Život ľudí v kovovej dobe 
7. Kultúra pravekých ľudí 
8. Slovensko v praveku 

STAROVEK
I. NAJSTARŠIE ŠTÁTY 
1. Rozdelenie spoločnosti 
2. Vznik najstarších štátov 
3. Mezopotámia 
4. Egypt 
5. India, Čína a židovský štát 
6. Kultúra v najstarších štátoch 
7. Slovensko v období vzniku štátov 

II. STAROVEKÉ GRÉCKO 
1. Osídľovanie Grécka 
2. Mestské štáty Kréta a Mykény 
3. Mestský štát Sparta 
4. Mestský štát Atény 
5. Grécko-perzské vojny 
6. Aténsky námorný spolok
7. Peloponézska vojna 
8. Alexander Macedónsky 
9. Grécke báje a povesti 
10. Olympijské hry 
11. Kultúra v starovekom Grécku

III. STAROVEKÝ RÍM 
1. Obdobie panovania kráľov 
2. Obdobie republiky 
3. Boj Ríma o ovládnutie Itálie 
4. Boj Ríma o ovládnutie Stredozemného mora 
5. Život otrokov 
6. Koniec republiky v Ríme 
7. Obdobie panovania cisárov 
8. Vznik a rozvoj kresťanstva 
9. Rozdelenie Rímskej ríše 
10. Zánik Rímskej ríše 
11. Kultúra v starovekom Ríme 
12. Pamiatky na staroveký Rím na Slovensku 

IV. VZDELÁVANIE V MINULOSTI 
1. Škola v praveku
2. Škola v najstarších štátoch 
3. Škola v Sparte 
4. Škola v Aténach
5. Škola v starovekom Ríme

V. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE