Menu
Your Cart

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Zbierka z úloh z matematiky pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých
ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Zbierka z úloh z matematiky pre 6. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-067-9

 

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/15998:5-A2201

Zbierka úloh obsahuje úlohy na opakovanie a prehĺbenie učiva z matematiky 5. ročníka, na obsah obdĺžnika, štvorca, trojuholníkov a štvoruholníkov, na celé čísla, na objem a povrch kvádra a kocky, na deliteľnosť prirodzených čísel a zlomky, konštrukčné úlohy trojuholníka, rovnobežníka a lichobežníka. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých žiakov.

Ďalšie informácie
Počet strán 156
Formát 205 x 260 mm
Jazyk slovenský

Autorky: 

RNDr. Oľga Minárová

Mgr. Saskia Vidová


1. OPAKOVANIE A PREHĹBENIE UČIVA MATEMATIKY 5. ROČNÍKA

2. OBSAH OBRAZCA. OBDĹŽNIK A ŠTVOREC

3. CELÉ ČÍSLA

4. OBJEM

5. DELITEĽNOSŤ PRIRODZENÝCH ČÍSEL

6. TROJUHOLNÍK

7. ZLOMKY

8. REVNOBEŽNOSŤ. ROVNOBEŽNÍK. LICHOBEŽNÍK

9. OBSAH TROJUHOLNÍKOV A ŠTVORUHOLNÍKOV

10. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE 

VÝSLEDKY CVIČENÍ