Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím

Učebnica chémie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím.

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím

Učebnica chémie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-100-3

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-9691/22310:6-100C

Učebnica svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Venuje sa chemickým výpočtom, redoxným chemickým reakciám, chémii uhľovodíkov a ich derivátov, biolátkam. V poslednej kapitole sa žiaci naučia o vlastnostiach a význame materiálov využívaných v bežnom živote ako sú plasty, syntetické vlákna, mydlá, kozmetické prípravky, hnojivá a pesticídy. Súčasťou učebnice sú tiež príslušné posunky súvisiace s preberaným učivom.


Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2008

Autori:

Ing. Emil Adamkovič, CSc.

Mgr. Iris Domancová, PhD.

1. Chemické výpočty

2. Redoxné reakcie

3. Uhľovodíky

4. Deriváty uhľovodíkov

5. Biolátky

6. Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách

7. Chémia a spoločnosť