Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Učebnica dejepisu pre žiakov 5. ročníka ZŠ so sluchovým postihnutím.

DEJEPIS pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých
DEJEPIS pre 5. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Učebnica dejepisu pre žiakov 5. ročníka ZŠ so sluchovým postihnutím.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 80-89003-46-X

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16505:6-A2201

Učebnica uvádza žiakov do nového predmetu cez známe udalosti a predmety.  Učebnica sprístupňuje dejepisné učivo prístupnou formou, učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového materiálu a posunky súvisiace s problematikou.

Cieľom 5. ročníka je časová orientácia v jednotlivých historických obdobia (pravek, starovek, stredovek, novovek). Žiaci sa postupne učia orientovať v čase, k čomu im pomáha číselná os uvedená na dolnom okraji každej dvojstrany.

Texty v učebnici obsahujú základné učivo, ktoré dopĺňajú otázky a úlohy. V závere každej kapitoly je stručné zhrnutie učiva pod názvom ZAPAMÄTAJ SI, na konci učebnice sú zaradené posunky.

Prináša nielen úlohy na vyučovacie hodiny, ale i podnety na rozvoj medtipredmetových vzťahov či námety na aktivity vo voľnom čase.


Ďalšie informácie
Počet strán 128
Formát 205 x 265 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2004

Autori: 
PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová
Mgr. Iris Domancová, PhD.
PhDr. Samuel Jovankovič

I STRETNUTIE S NOVÝM PREDMETOM
1. Čo je to história, dejepis 

II AKO ZÍSKAVAME INFORMÁCIE O MINULOSTI
1. Z rodinného albumu do minulosti - rodokmeň 
2. Pomník, pamätník, cintorín 
3. Múzeum 
4. Archív
5. Galéria

III NA POČÍTADLE ČASU
1. Prečo potrebujeme hodiny 
2. Prečo potrebujeme kalendár 

IV KOLOBEH SVIATOČNÝCH DNÍ 
1. Význam sviatkov a výročí 

V ČLOVEK OBKLOPENÝ PRÍRODOU 
1. Ako sa človek stal zručným a rozumným
2. Prečo sa človek premiestňoval z miesta na miesto 
3. Vznik dedín a miest 
4. Ako človek ovládol prírodu a skrotil energiu 

VI DOROZUMIEVANIE MEDZI ĽUĎMI (KOMUNIKÁCIA) 
1. Od papyrusu k počítaču alebo najväčší objav človeka 
2. Čím a na čo človek písal 
3. Čo ľudia vymysleli, aby sa lepšie dorozumeli 
4. Náboženstvo je tiež dorozumievanie 

VII O DOPRAVE„ OBCHODE A REMESLÁCH 
1. O doprave alebo všeličo o kolesách 
2. Ako sa človek orientuje v priestore - historická mapa 
3. Na križovatkách obchodných ciest 
4. Zlatý vek remesiel 

VIII KULTÚRA OKOLO NÁS 
1. Umenie v živote človeka 
2. Od pyramídy k Eiffelovej veži 
3. Sedem divov sveta 

IX ČLOVEK A MOC 
1. Ako sa ľudia učili vládnuť 
2. Vojny v dejinách ľudstva