Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 7. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Učebnica dejepisu pre sluchovo postihnutých žiakov 7. ročníka základných škôl sprístupňuje žiakom dejepisné učivo prijateľnou formou. Netradičná je množstvom obrázkového materiálu.

DEJEPIS pre 7. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých
DEJEPIS pre 7. ročník ZŠ pre sluchovo postihnutých

Učebnica dejepisu pre sluchovo postihnutých žiakov 7. ročníka základných škôl sprístupňuje žiakom dejepisné učivo prijateľnou formou. Netradičná je množstvom obrázkového materiálu.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-099-0

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16503:6-A2201

Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia územia dnešného Slovenska Keltmi až po obdobie osvietenstva (18. storočie). Žiaci sa dozvedia, ako žili naši predkovia od príchodu na územie Slovenska, aké štátne útvary si vytvorili a ako žili spolu s inými národmi v Uhorskom kráľovstve a habsburskej ríši. Prečítajú si aj o tom, ako Turci – Osmani vstupovali do Uhorska. Významným úsekom našich dejín bolo obdobie, keď sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska a keď vládli panovníci Mária Terézia a jej syn Jozef II. Dozviete sa aj o kultúre a vede našich predkov.

Učebnica oboznámi žiakov s novovekým svetom, novými myšlienkami, objavmi nových zemepisných končín, so zmenami spôsobu výroby materiálnych statkov, keď vznikli manufaktúry. Dozvedia sa aj o rozdelení katolíckeho náboženstva a o príčinách a následkoch náboženských vojen.

  • Ďalším špecifikom je implementácia posunkového jazyka, ktorá umožňuje sprístupniť žiakom učivo dejepisu prijateľnou formou.
  • Texty v učebniciach obsahujú základné učivo, ktoré dopĺňajú otázky a úlohy.
  • Na každej dvojstrane je z dôvodu lepšej názornosti umiestnená časová priamka.
  • Prinášajú nielen úlohy na vyučovacie hodiny, ale i podnety na rozvoj medzipredmetových vzťahov či námety na aktivity vo voľnom čase.
  • V závere každej kapitoly je stručné zhrnutie učiva pod názvom ZAPAMÄTAJ SI, na konci učebnice sú zaradené posunky.

Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát 205 x 265 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2010

Autori:
PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová
Mgr. Iris Domancová, PhD.
PhDr. Samuel Jovankovič

OPAKOVANIE ZO 6. ROČNÍKA
Pravek 
Najstaršie štáty 
Staroveké Grécko
Staroveký Rím 

I. PREDKOVIA SLOVÁKOV V KARPATSKEJ KOTLINE 
Najstaršie národy na území dnešného Slovenska 
Slovania 
Vznik Veľkomoravskej ríše
Príchod Konštantína a Metoda do Veľkomoravskej ríše 
Rozpad Veľkomoravskej ríše 
Kultúra Veľkomoravskej ríše 

II. SLOVÁCI V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE 
Vznik uhorského štátu 
Vpád Tatárov 
Uhorsko v 14. storočí 
Matej Korvín 
Kultúra v stredoveku 

III. OBRAZY NOVOVEKÉHO SVETA 
Obdobie humanizmu a renesancie 
Veľké zemepisné objavy 
Rozvoj zámorského obchodu 
Vznik manufaktúr 
Reformácia 
Protireformácia 

IV. HABSBURSKÁ RÍŠA 
Bitka pri Moháči 
Banské mestá 
Osmanská ríša 
Bratislava – hlavné a korunovačné mesto Uhorska 
Mária Terézia a Jozef II. 
Známi Slováci 

V. VZDELÁVANIE V MINULOSTI 
1. Škola v stredoveku 
2. Škola v období renesancie 
3. Škola v období reformácie 

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE