Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých žiakov

Učebnica chémie pre žiakov 8 ročníka základných škôl so sluchovým postihnutím.

CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých žiakov
CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých žiakov

Učebnica chémie pre žiakov 8 ročníka základných škôl so sluchovým postihnutím.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-068-6


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15999:5-A2201

Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických látkach a zmesiach, o časticovom zložení chemických látok. 

Žiaci sa oboznámia s niektorými chemickými prvkami, ich zlúčeninami a ich chemickými reakciami. Na konci učebnice sa nachádzajú návody na laboratórne práce, prostredníctvom ktorých si žiaci osvoja základné zručnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom. Počas nich si tiež osvoja pravidlá bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Súčasťou učebnice sú tiež príslušné posunky súvisiace s preberaným učivom.

Ďalšie informácie
Počet strán 120
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori: 
Ing. Emil Adamkovič, CSc.
Mgr. Iris Domancová, PhD.
Mgr. Leontína Glatzová

1. LÁTKY A CHÉMIA 

2. ZMESI

3. ČASTICE A CHEMICKÉ LÁTKY. PERIODICKÁ SÚSTAVA CHEMICKÝCH PRVKOV

4. CHEMICKÉ REAKCIE. NIEKTORÉ CHEMICKÉ PRVKY A ICH ZLÚČENINY

5. KYSELINY, HYDROXIDY, SOLI

6. LABORATÓRNE PRÁCE