Menu
Your Cart

PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy

V pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ sú témy spracované moderným a prehľadným spôsobom na jednotlivých dvojstranách.

PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy
PRVOUKA pre 1. ročník základnej školy

V pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ sú témy spracované moderným a prehľadným spôsobom na jednotlivých dvojstranách.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-535-3

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/8358:4-10K0


Objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 1. roč. ZŠ a ZDARMA získate: 

  • CD s obrazovým materiálom a praktickými námetmi,
  • I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA - plnofarebný tlačený materiál
  • I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA - prístup k digitálnej verzii, z ktorej si pre žiakov môžete tlačiť ľubovoľné strany podľa potreby


* Ak do POZNÁMKY v objednávke uvediete heslo: METODIKA ZADARMO.


Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy prvého ročníka sú komplexne spracované do prehľadných dvojstrán. Žiaci prvého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice spresňujú a ďalej rozvíjajú prvotné prekoncepty (subjektívne predstavy) o spoločnosti, človeku, rastlinách, živočíchoch i neživej prírode. Využívajú princípy pozorovania, pátrania, objavovania, skúmania a poznávania.

Pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k pozorovaniu a porovnávaniu, k poznávaniu prostredníctvom jednoduchých bádateľských aktivít, k tvorbe vlastných otázok, ale aj k tvorivosti cez individuálne alebo kooperatívne učenie. Poskytuje pestrý obrazový materiál a didaktické ilustrácie, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky.

Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu – Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.


Recenzentky:

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

PaedDr. Eva Raffajová 

Mgr. Daniela Stančíková

Vitaj a spoznávaj svet!

Obsah

Aká je naša škola?

Ako sa správame v škole?

Ako sa vyznať v okolí školy?

Kde bývam?

Ako prebieha deň?

Koľko dní má týždeň?

Ako sa staráme o zdravie? 

Kto je moja rodina?


Ako to, že vidíme?

Ako to, že počujeme?

Ako rozlišujeme vône?

Aké máme chute?

Čo cítime pri dotyku?

Už viem, čo sú zmyslyŽivá a neživá príroda

Prečo je voda dôležitá?

Odkiaľ máme svetlo?

Priesvitné či priehľadné?

Ako vzniká tieň?

Ako meriame čas?

Čo je kyvadlo?


Čo už viem

Čím sa podobajú?

Kde žijú živočíchy?

Čím sa živia?

Ako sa pohybujú?


Aké časti majú rastliny?

Čo majú rastliny pod zemou?

Byliny, kry či stromy? 

Čím sa líšia listy?

Čo vznikne z kvetu?

Čo už viem