Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ a CD

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ.

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ a CD
Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ a CD

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ.

20,00€
Bez DPH: 16,67€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-620-6

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovnej učebnice Prvouka pre 1. ročník ZŠ

* Podmienkou je vloženie pracovnej učebnice aj metodickej príručky do košíka (cena za metodickú príručku sa v košíku upraví na 0 eur) 


Metodická príručka je komplexne spracovaný didaktický materiál k pracovnej učebnici Prvouka pre 1. ročník ZŠ.

Pre učiteľa je užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (pdf. súbor s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli či dataprojektore). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).


Učiteľ tu nájde:

• charakteristiku a ciele predmetu prvouka pre 1. ročník ZŠ,
• koncepciu a štruktúru pracovnej učebnice, zdôvodnenie prístupov,
• návrh tematického plánu a zoznam pomôcok na skúmanie,
• doplnkové informácie ku každej téme, obsahové a výkonové štandardy z iŠVP,
• konkrétne rozpracované jednotlivé úlohy z pracovnej učebnice a
• odkazy na ďalšie zdroje informácií.


Na doplnkovom CD učiteľ nájde:

• úvodné motivačné ilustrácie a obrázky z pracovnej učebnice,

• doplnkové obrázky, fotky a grafy k daným témam vo vysokom rozlíšení,

• množstvo námetov na ďalšie aktivity,

• námety na prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia,

• internetové odkazy s doplnkovými videami, ktoré môže učiteľ žiakom premietnuť na interaktívnu tabuľu či dataprojektor.STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PLÁNU PREDMETU PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZŠ.


Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.,

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.


Charakteristika a ciele predmetu prvouka v 1. ročníku ZŠ

Koncepcia a štruktúra učebnice

Návrh tematického plánu

Zoznam pomôcok na skúmanie

Štruktúra metodickej príručky


Aká je naša škola?

Ako sa správame v škole?

Ako sa vyznať v okolí školy?

Kde bývam?

Ako prebieha deň?

Koľko dní má týždeň?

Ako sa staráme o zdravie? 

Kto je moja rodina?

Ako to, že vidíme?

Ako to, že počujeme?

Ako rozlišujeme vône?

Aké máme chute?

Čo cítime pri dotyku?

Už viem, čo sú zmysly

Živá a neživá príroda

Prečo je voda dôležitá?

Odkiaľ máme svetlo?

Priesvitné či priehľadné?

Ako vzniká tieň?

Ako meriame čas?

Čo je kyvadlo?

Čo už viem

Čím sa podobajú?

Kde žijú živočíchy?

Čím sa živia?

Ako sa pohybujú?

Aké časti majú rastliny?

Čo majú rastliny pod zemou?

Byliny, kry či stromy? 

Čím sa líšia listy?

Čo vznikne z kvetu?

Čo už viem