Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ a CD

Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ a CD
Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ a CD

Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.

20,00€
Bez DPH: 16,67€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-505-6

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Metodická príručka je komplexne spracovaný didaktický materiál k pracovnej učebnici Prvouka pre 2. ročník ZŠ.

Pre učiteľa je predovšetkým nesmierne užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), - rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (CD s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).


Ako bonus sa k metodickej príručke prikladá CD s obsahom metodického materiálu, literatúry a obrázkov, ako aj množstvom námetov na ďalšie aktivity.


Výhody metodickej príručky:

Motivujúce obrázky,

výstižné fotografie,

pojmové mapy,

odkazy na doplnkovú literatúru,

doplnkové CD,

premyslený koncept.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PLÁNU PREDMETU PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZŠ.


Ďalšie informácie
Počet strán 76
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.,

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.Charakteristika a ciele predmetu prvouka v 2. ročníku ZŠ

Metódy a stratégie vo vyučovaní prvouky

Koncepcia a štruktúra učebnice

Práca na hodinách

Návrh tematického plánu

Zoznam pomôcok

Štruktúra metodickej príručky


Vitaj a spoznávaj svet!

Bezpečná cesta do školy 

Nebezpečné situácie

Čo nájdeme v pôde?

Skúmame vlastnosti pôdy

Koľko je hodín?

Rok v kalendári

Pamiatka zosnulých

Rozpustí sa – nerozpustí sa?

Čo sa ukrylo vo vode?

Môže sa voda stratiť?

Vianoce a Nový rok 

Čo je oporou nášho tela?

Ako rastú naše kosti?

Ako to, že sa hýbeme?

Čo už viem

Ako žijú rastliny?

Život rastlinného semena

Kedy semeno vyklíči?

Čo potrebujú rastliny?

Rastliny a prostredie

Veľká noc 

Život rastlín a živočíchov

Ako získavame potravu?

Živočíchy a ich mláďatá

Život v spoločenstve – v úli 

Život v mravenisku

Čím chceš byť?

Kam a čím cestujeme?

Moja obec a okolie

Hurá na prázdniny

Čo už viem