Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ (PDF)

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ.

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ  (PDF)
Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ (PDF)

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka je komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-679-4

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

METODICKÚ PRÍRUČKU V ELEKTRONICKEJ VERZII ZASIELAME PO UHRADENÍ PLATBY PRIAMO DO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKY

Ako bonus sa k metodickej príručke získate PDF súbor s obsahom metodického materiálu, literatúry a obrázkov, ako aj množstvom námetov na ďalšie aktivity.


Metodická príručka je komplexne spracovaný didaktický materiál k pracovnej učebnici Prvouka pre 1. ročník ZŠ.

Pre učiteľa je užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (pdf. súbor s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli či dataprojektore). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).

Učiteľ tu nájde:

• charakteristiku a ciele predmetu prvouka pre 1. ročník ZŠ,
• koncepciu a štruktúru pracovnej učebnice, zdôvodnenie prístupov,
• návrh tematického plánu a zoznam pomôcok na skúmanie,
• doplnkové informácie ku každej téme, obsahové a výkonové štandardy z iŠVP,
• konkrétne rozpracované jednotlivé úlohy z pracovnej učebnice a
• odkazy na ďalšie zdroje informácií.

Súčasťou metodickej príručky je PDF s obsahom metodického materiálu, s doplnkovým obrazovým materiálom, fotkami, grafmi, internetovými odkazmi na zaujímavé videá k daným témam a s množstvom námetov na ďalšie aktivity.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PLÁNU PREDMETU PRVOUKA PRE 1. ROČNÍK ZŠ.


Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2019

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. 


Charakteristika a ciele predmetu prvouka v 1. ročníku ZŠ

Koncepcia a štruktúra učebnice

Návrh tematického plánu

Zoznam pomôcok na skúmanie

Štruktúra metodickej príručky


Aká je naša škola?

Ako sa správame v škole?

Ako sa vyznať v okolí školy?

Kde bývam?

Ako prebieha deň?

Koľko dní má týždeň?

Ako sa staráme o zdravie? 

Kto je moja rodina?

Ako to, že vidíme?

Ako to, že počujeme?

Ako rozlišujeme vône?

Aké máme chute?

Čo cítime pri dotyku?

Už viem, čo sú zmysly

Živá a neživá príroda

Prečo je voda dôležitá?

Odkiaľ máme svetlo?

Priesvitné či priehľadné?

Ako vzniká tieň?

Ako meriame čas?

Čo je kyvadlo?

Čo už viem

Čím sa podobajú?

Kde žijú živočíchy?

Čím sa živia?

Ako sa pohybujú?

Aké časti majú rastliny?

Čo majú rastliny pod zemou?

Byliny, kry či stromy? 

Čím sa líšia listy?

Čo vznikne z kvetu?

Čo už viem