Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ (PDF)

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ  (PDF)
Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ (PDF)

KNIHA V PDF FORMÁTE: Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-680-0

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

METODICKÚ PRÍRUČKU V ELEKTRONICKEJ VERZII ZASIELAME PO UHRADENÍ PLATBY PRIAMO DO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKY

Ako bonus sa k metodickej príručke získate PDF súbor s obsahom metodického materiálu, literatúry a obrázkov, ako aj množstvom námetov na ďalšie aktivity.


Metodická príručka je komplexne spracovaný didaktický materiál k pracovnej učebnici Prvouka pre 2. ročník ZŠ.

Pre učiteľa je užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (pdf. súbor s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli či dataprojektore). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).

Učiteľ tu nájde:

• charakteristiku a ciele predmetu prvouka pre 2. ročník ZŠ,
• koncepciu a štruktúru pracovnej učebnice, zdôvodnenie prístupov,
• návrh tematického plánu a zoznam pomôcok na skúmanie,
• doplnkové informácie ku každej téme, obsahové a výkonové štandardy z iŠVP,
• konkrétne rozpracované jednotlivé úlohy z pracovnej učebnice a
• odkazy na ďalšie zdroje informácií.

Súčasťou metodickej príručky je PDF s obsahom metodického materiálu, s doplnkovým obrazovým materiálom, fotkami, grafmi, internetovými odkazmi na zaujímavé videá k daným témam a s množstvom námetov na ďalšie aktivity.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PLÁNU PREDMETU PRVOUKA PRE 2. ROČNÍK ZŠ.


Ďalšie informácie
Počet strán 76
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorky: 

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Charakteristika a ciele predmetu prvouka v 2. ročníku ZŠ

Metódy a stratégie vo vyučovaní prvouky

Koncepcia a štruktúra učebnice

Práca na hodinách

Návrh tematického plánu

Zoznam pomôcok

Štruktúra metodickej príručky


Vitaj a spoznávaj svet!

Bezpečná cesta do školy 

Nebezpečné situácie

Čo nájdeme v pôde?

Skúmame vlastnosti pôdy

Koľko je hodín?

Rok v kalendári

Pamiatka zosnulých

Rozpustí sa – nerozpustí sa?

Čo sa ukrylo vo vode?

Môže sa voda stratiť?

Vianoce a Nový rok 

Čo je oporou nášho tela?

Ako rastú naše kosti?

Ako to, že sa hýbeme?

Čo už viem

Ako žijú rastliny?

Život rastlinného semena

Kedy semeno vyklíči?

Čo potrebujú rastliny?

Rastliny a prostredie

Veľká noc 

Život rastlín a živočíchov

Ako získavame potravu?

Živočíchy a ich mláďatá

Život v spoločenstve – v úli 

Život v mravenisku

Čím chceš byť?

Kam a čím cestujeme?

Moja obec a okolie

Hurá na prázdniny

Čo už viem