Menu
Your Cart

PRVOUKA pre 2. ročník základnej školy

V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

PRVOUKA pre 2. ročník základnej školy
PRVOUKA pre 2. ročník základnej školy

V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

3,50€
7,00€
Bez DPH: 3,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-487-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

UŽ PRI OBJEDNÁVKE JEDNEJ PRACOVNEJ UČEBNICE ZÍSKATE 
METODICKÚ PRÍRUČKU ZADARMO*

*(ku každej objednávke len 1 ks metodickej príručky)Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií pri spoznávaní ich bezprostredného okolia, človeka a prírody.

Pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k uvažovaniu nad okolitým prostredím, k hľadaniu a spracovaniu informácií, vlastnému skúmaniu a vyvodzovaniu záverov. Obsahuje množstvo obrazového materiálu a ilustrácií, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky. 

Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka a doplnkové CD.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu – Prvouka pre 2. ročník ZŠ

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorky:

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.


Recenzentky:

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

PaedDr. Eva Raffajová 

Mgr. Daniela Stančíková

Vitaj a spoznávaj svet!


Bezpečná cesta do školy 

Nebezpečné situácie


Čo nájdeme v pôde?

Skúmame vlastnosti pôdy


Koľko je hodín?

Rok v kalendári


Pamiatka zosnulých


Rozpustí sa – nerozpustí sa?

Čo sa ukrylo vo vode?

Môže sa voda stratiť?


Vianoce a Nový rok 


Čo je oporou nášho tela?

Ako rastú naše kosti?

Ako to, že sa hýbeme?

Čo už viem


Ako žijú rastliny?

Život rastlinného semena

Kedy semeno vyklíči?

Čo potrebujú rastliny?

Rastliny a prostredie


Život rastlín a živočíchov

Ako získavame potravu?

Živočíchy a ich mláďatá

Život v spoločenstve – v úli 

Život v mravenisku


Čím chceš byť?


Kam a čím cestujeme?

Moja obec a okolie

Hurá na prázdniny

Čo už viem