Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 4. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 4. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 4. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodické poznámky poskytujú cennú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 4. ročníka: Etická výchova pre 4. ročník ZŠ.

Metodické poznámky poskytujú informácie pre vyučujúcich, ktoré im uľahčia organizovanie ich práce na jednotlivých hodinách etickej výchovy v 4. ročníku ZŠ pri zohľadňovaní špecifík žiakov danej triedy alebo skupiny. Uvádzané aktivity sú návrhom, ako naplniť jednotlivé témy, a sú inšpiráciou na konkrétne postupy. Súbor aktivít v predkladaných metodických poznámkach nadväzuje na učebné materiály predchádzajúcich troch ročníkov. Obsahovo vychádza z platných učebných osnov, tak ako sa uvádzajú v ministerstvom schválených dokumentoch (obsahové a výkonové štandardy predmetu etická výchova pre 4. ročník základnej školy).  

• Metodické poznámky sú oporou pre pedagógov pri príprave na vyučovaciu hodinu etickej výchovy v 4. ročníku.

• Prehľadné spracovanie umožní zvládnuť vyučovaciu hodinu aj pre tých pedagógov, ktorí nemajú skúsenosti s vyučovaním etickej výchovy.

• Metodické poznámky sú spracované moderne a pútavo, reflektujú súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.  

Ďalšie informácie
Počet strán 76
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Mgr. Eva Mozolová – je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Mgr. Oľga Bujnovská – má dlhoročnú prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ, z ktorej vychádzala pri tvorbe úloh rešpektujúc špecifiká vyučovania etickej výchovy.

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH

1 Ja a moja trieda

2 Rozprávame sa alebo komunikujeme?

3 Zlaté pravidlo

4 Buďme féroví

5 Čo je nové v našej škole?

6 Dievčatá a chlapci – akí k sebe sme?

7 Rovnoprávnosť mužov a žien


REÁLNE A ZOBRAZENÉ VZORY

1 Poďme si to povedať...

2 Kto je tvojím vzorom?

3 Takto áno – takto nie

4 Celebrita? Idol? Hrdina?

5 Projekt Hrdina z príbehu 1

6 Projekt Hrdina z príbehu 2


ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY

1 Čo ma zaujíma a ako to využijem

2 Viem, čím chcem byť?

3 Kvôli spoločnému dobru

4 Ako byť užitočným

5 Projekt Viem pomôcť 1

6 Projekt Viem pomôcť 2

7 Dobrý nápad


DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

1 Práva ľudí

2 Práva detí

3 Moje práva a povinnosti – zdravie

4 Moje práva a povinnosti – vzdelanie

5 Detská práca – pracujeme alebo pomáhame?

6 Je toto náš svet?

7 Moje povinnosti voči druhým


NÁŠ REGIÓN – NAŠA VLASŤ

1 Moje bydlisko

2 Môj región

3 Slovensko – moja vlasť

4 Slovensko – krajina, v ktorej žijem

5 Hra Na výlete po Slovensku