Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálnemu čítaniu, Globálne čítanie, Pracovné listy, Slovník, Režimové karty. Obsahuje celkovo 208 pracovných listov. Jednotlivé pracovné listy je vhodné rozstrihať na časti a vzniknuté kartič..
41,00€
Bez DPH:37,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:26-A1001 Učebnica je pokračovaním učebnice Mikrobiológia I. Obsahuje učivo o genetike mikroorganizmov, metabolizme, využití mikroorganizmov v priemysle, hľadaní pôvodcov humánnych ochorení a o likvidácii nežiaducich mikroorganizmov.Hlavnú časť učebnice t..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017-2497/32571:11-640A Učebnica poskytuje poznatky o postavení mikroorganizmov v prírode, o ich taxonomickom rozdelení, genetike, morfológii a cytológii, o spôsobe rozmnožovania, o vzťahoch mikroorganizmov k prostrediu, o využití v priemysle, ako aj o faktoroch, k..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9305:5-A2201Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o magnetick..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9088:3-A2201Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9295:5-A2201 Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o pohybe a sile, o..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9089:3-A2201Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostiach..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9100:2-A2201 Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostia..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12497:6-A2201Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej priamke. Ú..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14448:5-A2201 Prostredníctvom nápaditých úloh v pracovnom zošite si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh si žiaci upevňujú schopnosť orientácie na časovej priamke. Úlohy k jedn..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14216:6-A2201 Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej pr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14447:5-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik Rakúsko–Uhorska. Vypracovávaním úloh sa učia práci s učebnicou, orientovať sa na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým témam sú doplnené testam..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Zobrazenie 409 až 420 z 484 (41 stránok)