Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16228:5-A2201 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn, venuje sa telekomunikačnej sieti, integrovaným službám digitálnej siete a oznamovacím vedeniam...
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16230:5-A2201 Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16266:5-A2201 Učebnica poskytuje poznatky, informácie z oblasti spracovania rýb, hydiny, zveriny a pštrosov. Žiaci získajú odborné vedomosti o spracovaní jednotlivých druhov mäsových výrobkov a konzerv, naučia sa o podmienkach predaja mäsových a lahôdk..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16268:5-A2201 Učebnica sa venuje deleniu (rozrábaniu) mäsa a jeho triedeniu na výsek a na výrobu. V ďalších kapitolách učebnice sa žiaci naučia o význame chladenia a mrazenia mäsa, procese zrenia mäsa, o jeho delení, balení a predaji, získajú prehľad o..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16988:5-A2201 Učebnica pre prvý ročník sa zameriava na teoretické základy, niektoré princípy výroby a technologické postupy používané v mäsovom priemysle. Učebnica oboznamuje so základnou surovinou, jej vlastnosťami a zložením, prípravou a nákupom jato..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-6803/13915:4-100CUčebnica poskytuje informácie o technológii výroby jemného pečiva z lístkových ciest, chemicky kyprených ciest a šľahaných hmôt, ale aj o technológii výroby ostatných druhov pekárskych výrobkov, ako sú sucháre, strúhanka, tyčinky, vyprážan..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8987:9-A2201 Jednotlivé kapitoly učebnice sa venujú technologickej príprave cukrárenských ozdôb, špeciálnym výrobkom, technologickej príprave kysnutého cesta a výrobkov z kysnutého cesta, príprave reštauračných múčnikov, zmrzlín, oblátok. V závere učebnice sa ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:24-A1001Učebnica poskytuje informácie o mikroorganizmoch v pekárskej výrobe, výrobe chlebových kvasov a cesta, technológii výroby pšenično-ražného chleba. Jednotlivé operácie sú opísané tak, ako sa realizujú v malých, stredných, ale aj veľkých priemy..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8981:18-A2201 Učebnica je obsahovo zameraná na technologickú prípravu a spracovanie výrobkov zo šľahaných, trených hmôt a jadrovej hmoty. Záverečná kapitola sa venuje výrobkom zo smotany. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8981:16-A2201 Učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce info..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9190:18-A2201 Súčasťou učebnice je vlastný technologický postup pri výrobe pečiva, od prípravy cesta a jeho zrenia cez jeho delenie, tvarovanie, úpravu pred samotným pečením až po jeho pečenie. V závere sa žiaci naučia hodnotiť kvalitu pečiva a oboznámia sa s ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9190:17-A2201 Prostredníctvom učebnice sa žiaci oboznámia s históriou pekárskej výroby, získajú prehľad o sortimente pekárskych výrobkov, naučia sa zásady hygieny, sanitácie a bezpečnosti pri práci, získajú základné zručnosti z oblasti technologických výpočtov..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 409 až 420 z 543 (46 stránok)