Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-7508/27907:7-919Učebnica obsahuje veľa obrazového materiálu a možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje, alebo ako učebnicu samostatného predmetu, či kurzu dopravnej vých..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Učebnica obsahuje veľa obrazového materiálu a možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje, alebo ako učebnicu samostatného predmetu, či kurzu dopravnej výchovy. Žiaci spolu s Filipom (sprievodná postavička) riešia rô..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-7507/27905:7-919Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje alebo ako učebnicu samostatného predmetu, kurzu dopravná výchova. Prostredníctvom rôznych aktivít žiaci spoznajú..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje alebo ako učebnicu samostatného predmetu, kurzu dopravná výchova. Prostredníctvom rôznych aktivít žiaci spoznajú pravidlá bezpečného správania sa chodca, význam dopravných ..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16503:6-A2201 Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od osídlenia územia dnešného Slovenska Keltmi až po obdobie osvietenstva (18. storočie). Žiaci sa dozvedia, ako žili naši predkovia od príchodu na územie Slovenska, aké št..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/16506:6-A2201 Učebnica sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia, ako vznikali prvé štáty, či ako sa kedysi učili Gréci a Rimania.  Učebnica sprís..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16505:6-A2201 Učebnica uvádza žiakov do nového predmetu cez známe udalosti a predmety.  Učebnica sprístupňuje dejepisné učivo prístupnou formou, učebné texty sú doplnené o množstvo obrazového materiálu a posunky súvisiace s problematikou. Cieľom ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica sprostredkúva žiakom poznatky o dôležitých udalostiach z histórie a významných osobnostiach Slovenska, ktoré sa viažu na konkrétny región Slovenska.Jej prvoradým cieľom je motivovať žiakov, aby spoznávali, zaujímali sa o svoje okolie, región, o svoju vlasť. Informácie či poznatky o našom Sl..
7,00€
Bez DPH:6,36€
Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učivo je doplnené množstvom názorných ilustrác..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2496:85-640A Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstav..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:2-A1001 Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizmam..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:2-A1001 Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi or..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Zobrazenie 193 až 204 z 204 (17 stránok)