Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9310:5-A2201 Učebný materiál pozostáva z piatich častí: Cesta ku globálnemu čítaniu, Globálne čítanie, Pracovné listy, Slovník, Režimové karty. Obsahuje celkovo 208 pracovných listov. Jednotlivé pracovné listy je vhodné rozstrihať na časti a vzniknuté kartič..
41,00€
Bez DPH:37,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9089:3-A2201Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostiach..
8,00€
Bez DPH:7,27€
WEBINÁR
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2019/16376:5-A1001 Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4..
5,00€
Bez DPH:4,55€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-9691/22310:6-100CUčebnica svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Venuje sa chemickým výpočtom, redoxným chemickým reakciám, chémii uhľovodíkov a ich derivátov, biolátkam. V poslednej kapitole sa žiaci naučia o vlastnostia..
24,00€
Bez DPH:21,82€
WEBINÁR
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001 Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka. Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj ..
16,50€
Bez DPH:15,00€
WEBINÁR
    Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka. Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Spracováva tematický celok ..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/15999:5-A2201 Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických látkach a zmesiach, o časticovom zložení chemických látok. Žiaci sa oboznámia s niektorými chemickými prvkami, ich zlúčeninami a ich chemickými reakciami. Na konci učebnice sa..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9199:5-A2201 Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, úlohy, námety na projekty a testové úlohy na preverenie získaných vedomostí. BONUSOVÝ MATE..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/8991:4-A1001 Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, úlohy, námety na projekty a testové úlohy na preverenie získaných vedomostí. BONUSOVÝ MATE..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4481:2-10K0 Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi ži..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-16409/49112:4-919Obsah učebnice nadväzuje na témy, úlohy a aktivity z predchádzajúcich ročníkov.V učebnici nájdu žiaci pravidlá cestnej premávky, spoznajú dopravné značky, zoznámia sa so zásadami prvej pomoci pri dopravných nehodách, naučia sa uplatňo..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Zobrazenie 181 až 192 z 204 (17 stránok)