Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 3. ročník ZŠ – UČEBNICA

Učebnica vlastivedy pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa iŠVP, ktorá zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom vlastivedy v treťom ročníku.

VLASTIVEDA pre 3. ročník ZŠ – UČEBNICA
VLASTIVEDA pre 3. ročník ZŠ – UČEBNICA

Učebnica vlastivedy pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa iŠVP, ktorá zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom vlastivedy v treťom ročníku.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-815-6

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ alebo UČEBNICE VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Učebnica vlastivedy pozostáva z 36 tém, z ktorých sa každá svojím obsahom viaže buď k obci, konkrétnemu sviatku (Pamiatka zosnulých, Vianoce, Veľká noc atď.), ročnému obdobiu alebo ku geografickým témam súvisiacich s krajinou a mapami. Prináša tiež štyri opakovacie témy.

Žiakov sprevádzajú v učebnici postavičky – tretiaci Ema a Leo, ktorí v krátkych komiksových príbehoch v úvode témy zažívajú rôzne situácie, ale najmä spoznávajú svoju obec a okolitú krajinu.

Pomocou pútavých komiksov si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a úlohami, ktoré nabádajú k vyhľadávaniu informácií, k práci s textom, k vyjadrovaniu vlastných názorov, k tvorivej činnosti či k práci v skupine, si efektívne osvoja učivo. Učebnica má ambíciu žiaka v učení motivovať a vzbudiť u neho záujem o učivo prostredníctvom úloh, v ktorých mnohokrát niečo vytvára, skúma, háda a objavuje. Obsahuje množstvo úloh podporujúcich zážitkové učenie a kritické myslenie.

Učebnica má jasné a prehľadné členenie, je vizuálne pútavý. Témy sa od seba odlišujú farebnou lištou a témy previazané na konkrétne ročné obdobie uvádzajú piktogramy – symboly ročného obdobia (snežienka – jar, leto – slnečníky, jeseň – listy, zima - vločky).


Čo by ste ešte mali vedieť?

Každú tému tvorí hlavný text v rámčeku, hádanka, práca s fotografiami, ústne doplňovačky, schémy s kľúčovými výrazmi, otázky zamerané na opakovanie učiva a netradičné, zážitkové úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu:

ENVIRO – piktogram strom – úlohy spojené s ochranou životného prostredia,

ZDRAVO – piktogram jablko – úlohy spojené s pohybom alebo nápady na zlepšenie zdravia, kondície…

REGIO – piktogram smerová tabuľa – zaujímavosti a zvláštnosti obce

NAVŠTÍVIM – piktogram batoh – tipy na zaujímavé miesta a výlety


Učebnica významne podporuje rozvoj medzipredmetových vzťahov, predovšetkým so slovenským jazykom a literatúrou (písmená abecedy v rámci názvov tém, osobnosti literatúry, žánre ako povesť, báseň...).

Na konci učebnice sa nachádza tzv. MOJA STRANA – strana na sebareflexiu a na zamyslenie, žiak si odpovie na otázky (najviac/najmenej ma z učebnice zaujala téma..., môj najobľúbenejší sviatok/ročné obdobie/zviera je..., svoje vedomosti z vlastivedy by som ohodnotil/-a..., môj výlet snov... atď.) 

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit, ktorý obsahuje úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabáda žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov.

Prílohou k učebnici je veľká mapa Slovenska (formát A3), s ktoru budú žiaci pracovať. Je prepojená s učivom v učebnici aj úlohami v pracovnom zošite.  

Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom, ilustráciám a kreatívnym bádateľským úlohám je učebnica netradičná, originálna a učenie je dobrodružstvom a hrou, silný motivačný faktor. 

Ďalšie informácie
Počet strán 76
Formát A4
Jazyk slovenský
Recenzentka: PaedDr. Eva Raffajová

Autorky:
PaedDr. Jana Krížová, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD. 
Adresa môjho bydliska a školy – 4
Ábelová, to je obec – 6
Bezpečne do školy – 8
Cestujem, cestuješ, cestujeme – 10
Čo je miestna krajina? – 12
Doorané, dokosené, špajza plná – 14
Ďateľ, lekár stromov – 16
Dziady, Samheim, Pamiatka zosnulých – 18
avot detí sa ozýva na dvore, hľadajú poludňajší tieň – 20
Ešte sa naučíme orientovať podľa svetových strán – 22
Éj, vyrobíme si plán obce – 24
Fajn, už to všetci vieme, tak si to zopakujme – 26
Galoše, hmlisté dni, vitamíny a zdravie – 28
Hurá, prišla zima! – 30
Chvojka z jedličky vyčaruje sviatky – 32
I rodina má svoju pamäť – 34
Íha, ako letí čas – 36
Jéj, už sme sa to naučili, všetko si to vysvetlili – 38
Kabanice, baranice, fašiangy a veselice – 40
Lekári, umelci, vynálezcovia – 42
Ľudia, kultúra a šport v našej obci – 44
Minulosť a pamätihodnosti obce – 46
Netušili, že ich Baba oklamala – 48
Ňuchám správny smer za oddychom do prírody – 50
Opakovanie je matka múdrosti – 52
Ój, kde sa dobre hospodári, tam sa veru dobre darí – 54
Pekná potecha rovno na Vojtecha, to je jar – 56
Radosť veľká prichádza na Veľkú noc – 58
Slovensko moje, krásne si aj na mape – 60
Široké nížiny, vysoké pohoria – 62
Tečú rieky aj potoky... – 64
Ťahajú sa cesty naprieč krajinou cez obce – 66
Upravíme si svoje okolie – 68
Viem už všeličo o svojej obci – 70
Zábava, oddych aj pohyb – konečne je tu leto – 72
Želáme si veselé a bezpečné prázdniny – 74
Moja strana – 76