Menu
Your Cart

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a 2.

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT
CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a 2.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-490-0

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2022/10139:2-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA CLICK WITH FRIENDS PRE TRETIAKOV MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Obsah koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

Moderný pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník ZŠ približuje cudzí jazyk hravou formou. Ústrednou postavou je veselý a hravý škriatok CLICK, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú s tretiakmi hovoriť po anglicky – o sebe, o svojej rodine, svojich kamarátoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Všetci spoločne sa tak naučia čítať aj písať po anglicky. Obsahovo korešponduje s učebnicou CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV.

Pracovný zošit je zameraný najmä na:

Slovnú zásobu: pozdravy, medzinárodné slová a slová podobné slovenčine, farby, čísla 1-20 + desiatky, abeceda, škola, predložky miesta, spojky (and, but), rodina a priatelia prídavné mená na popis postavy, čísla 20–100 (vek), časti tela - ľudia, zvieratá a ich časti tela, prídavné mená k popisu zvierat, jedlo a pitie, krmivo pro domácich miláčikov, Vianoce, Veľká Noc.

Gramatiku: sloveso be, väzba there is/are, zámená this/these, privlastňovacie zámená my, your, his, her, sloveso have got, sloveso like.

Funkcie: predstaviť sa, základy spellingu, počítanie, popísať čo kde je, popísať osobu, povedať koľko mám rokov, popísať zvieratá , povedať čo mám a čo nemám rád, čítať primerané texty s porozumením obsahu (obrázkové príbehy)  


Benefity pracovného zošita:

 • Zadania jednotlivých úloh sú AJ V SLOVENSKOM JAZYKU.
 • Obsahuje veľa hier a aktivít pre samostatnú aj skupinovú prácu žiakov v triede aj doma. 
 • Obsahuje informácie/gramatické javy, ktoré sa v danej lekcii žiaci naučia.
 • Farebne vyznačené slovíčka, ktoré sa deti v danej lekcii majú naučiť.
 • Ilustrované príbehy a nahrané scénky uľahčujú učenie.
 • Pesničky a riekanky, slovné a obrázkové hry zvyšujú miera zapamätania.
 • V každej lekcii je zaradené cvičenie na počúvanie so správnou výslovnosťou nových slovíčok. Zhrnutia gramatických javov a následné precvičovanie.
 • K učebnici aj pracovnému zošitu CLICK 3 sú online dostupné aj zvukové nahrávky v MP3 formáte. Naskenovaním QR kódu získajú učitelia aj žiaci  priamy prístup ku všetkým zvukovým nahrávkam.
 • Nahrávky k jednotlivým úlohám sú dostupné cez QR kód aj pre rodiča, nielen pre učiteľa. Ak dieťa chýba v škole, vie si dané učivo/nahrávky vypočuť aj z domu. 
 • Slovná zásoba (slovník) na konci pracovného zošita, nie je nutné ho sťahovať z online priestoru, je priamo k dispozícii v PZ.
Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4 + MP3 nahrávky online
Jazyk slovenský

Autori: 

PaedDr. Miluška Karásková 

PaeDr. Jiří Šádek

Mgr. Kateřina Dvořáková


Preklad z českého jazyka: Mgr. Elena Koritšánska


Ilustrátori: Zuzana Slánska, Lucie Jašková

INTRUDUCTION

Units 1-6

Unit 7 Revision


AT SCHOOL

Units 8-10

Story 1: School Bags


WHO IS IT?

Units 11-13

Story 2: The Best Present

Unit 14 Revision


MY BODY

Unit 15-17

Story 3: The School Party


ANIMALS

Units 18-20

Story 4: At The ZOO

Unit 21 Revision


FOOD AND DRINK

Units 22-24

Story 5: A Sandwich for A Witch

Unit 25 Revision


CULTURE

Christmas

Easter