Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pozývajú všetkých učiteľov na bezplatné školenia pre pedagógov na prvom stupni základných škôl pod názvom Učím sa prvom stupni a rád sa učím!


Séria bezplatných školení zameraná na rozvíjanie gramotností žiakov na 1. stupni základnej školy v predmetoch PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA a ANGLICKÝ JAZYK sa uskutoční v piatich mestách Slovenska – v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Trnave a v Bratislave v termíne od 22. do 26 augusta 2022.

„Veľmi sa tešíme, že po dvoch rokoch bez možnosti priameho kontaktu s našimi učiteľmi, sa môžeme opäť vydať na roadshow a priniesť nové informácie do jednotlivých miest Slovenska,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Ako prezradila: „Učiteľom predstavíme zaujímavé metódy a prostriedky na rozvíjanie prírodovednej, spoločenskovednej a komunikačnej gramotnosti žiakov na prvom stupni základnej školy. Ukážeme aj spôsoby aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom rôznych typov úloh aj možnosti práce žiakov založenej na vlastnej aktivite – ich pozorovaní, skúmaní, objavovaní, hraní a poznávaní.“

Počas školení skúsení lektori a tiež učitelia prinesú aj zaujímavé a praktické úlohy, ktoré sú zamerané na pozorovanie prírody, prírodných  a fyzikálnych úkazov, na rôzne pokusy a pozorovania spojené s reálnym životom a každodennými situáciami (porovnávanie objemu a hmotnosti, premena vody, jedovaté rastliny a huby, zvieratá, rastliny…).

Účastníci školení získajú tipy na inovatívne, kreatívne a praktické úlohy pre žiakov, ktoré sú zamerané na aktivity a ochranu životného prostredia, na zlepšenie zdravia a fyzickej kondície, zaujímavosti a zvláštnosti obce, tipy na výlety alebo návštevu zaujímavých miest.

Lektori tiež upozornia na úskalia vo výučbe anglického jazyka na primárnom stupni  vzdelávania. Predstavia nové možnosti na rozvoj komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, aj kritického a tvorivého myslenia v angličtine.

Učitelia sa môžu prihlasovať na školenia v jednotlivých mestách TU.

Podrobné informácie o školeniach získajú TU.