Menu
Your Cart

MATT THE BAT 2 – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV a CD

Pracovná učebnica angličtiny pre žiakov 2. ročníka ZŠ spolu s CD nosičom.

MATT THE BAT 2 – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV a CD
MATT THE BAT 2 – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV a CD

Pracovná učebnica angličtiny pre žiakov 2. ročníka ZŠ spolu s CD nosičom.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-393-4

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/15203:4-A1001

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 2 MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 2 ZADARMO.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 2. ročník ZŠ približuje žiakom cudzí jazyk hravou formou. Jej ústrednou postavou je opäť netopierik Matt, ktorý sprevádza žiakov na ich ceste k anglickému jazyku. Obsah koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre prvý stupeň ZŠ.

 • Druhý diel dvojdielnej série učebníc MATT the Bat.
 • Plynulo nadväzuje na prvý diel: žiaci sa tu opäť stretnú s postavami z prvého dielu (súrodenci Luke, Pat, molly, ich rodičia a kamaráti) a zároveň sa zoznámia aj s ďalšími deťmi (Claire a Ed).
 • Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.
 • Približuje cudzí jazyk hravou formou.
 • Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.
 • Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLILL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).
 • Obsah pracovnej učebnice časovo rozvrhnutý do 33 hodín (dotácia 1 vyučovacia hodina týždenne na celý školský rok)

Pracovná učebnica je zameraná na precvičovanie orálnych zručností: na počúvanie, porozumenie hovorenému slovu a rozprávanie (obsahuje pesničky, rytmické riekanky, situácie zo života rovnako starých detí a veselé príbehy zvieratiek).

Nenásilnou formou sa snaží priviesť k prvopočiatkom čítania v angličtine (rozoznávanie známych slov).

Zároveň vedie žiakov k precvičovaniu grafomotoriky a nacvičovaniu písania jednoduchých slov.

Učitelia budú s deťmi vykonávať aj ďalšie činnosti – budú sa s nimi nacvičovať jednoduché dramatizácie príbehov a hrať rôzne jazykové hry, ktorých súčasťou bude často aj pohyb.

Benefity pracovnej učebnice:

 • Vytvorená na základe poznávania a rozvoja osobnosti žiaka.
 • Prináša hravé cvičenia s didaktickým cieľom (lepenie, krúžkovanie, kreslenie, vyfarbovanie, spájanie, priraďovanie, číslovanie a pod.).
 • Žiaci sa nebudú učiť iba izolované slová, pesničky a riekanky, ale učia sa pomocou jednoduchej angličtiny rozprávať o sebe, svojej rodine, svojich hračkách, oblečení a témach, ktoré sa ich týkajú.
 • Tiež sa naučia pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a porozprávať jednoduché príbehy.
 • Súčasťou učebnice je komiks o zvieratkách, lekcie na opakovanie učiva vrátane sebahodnotenia, vystrihovačky, obrázkový slovníček a tiež téma o Vianociach a Veľkej noci.
 • Nahrávky na CD (MP3 formát) sprostredkujú žiakom autentický jazyk a predstavenie iných kultúr.
 • Učebnica obsahuje aj dychové a artikulačné cvičenia.
 • Buduje slovnú zásobu na témach blízkych deťom tohto veku.
 • Prácu s pracovnou učebnicou učiteľom zjednodušuje MATT the Bat 2 – Metodická príručka pre učiteľa – Angličtina pre druhákov.


STIAHNITE SI BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN K PRACOVNEJ UČEBNICI MATT THE BAT 2


Ďalšie informácie
Počet strán 84
Formát A4 + CD
Jazyk slovenský

Autori: PaedDr. Miluška Karásková Mgr. Kateřina Zídková, Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Preklad z českého jazyka: Mgr. Lucia Augustínová

Ilustrátori: Jakub Cenkl, Michaela Bergmannová

1 Hello again
English is Easy 1

2 Fruit and Vegetables
Story: Vegetarians
English is Easy 2

3 Friends
Story: A Yummy Snack
English is Easy 3

4 Animals
Story: The best Pet
English is Easy 4

5 Festivals
Obrázkový slovníček
Vystrihovačky

Každá téma je rozdelená do niekoľkých lekcií.