Menu
Your Cart

STROJNÍCTVO pre 1. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

STROJNÍCTVO pre 1. ročník stredných priemyselných škôl
STROJNÍCTVO pre 1. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-977-1

Nájdete aj v balíkoch:

Učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odborov technické a informatické služby.

  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Ďalšie informácie
Počet strán 144
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autori:

Ing. Katarína Michalíková 

Ing. Jaroslav Petrík


I. STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA 

1.1. Rozdelenie technológie 

1.2. Technické materiály 

1.3. Fyzikálne vlastnosti 

1.4. Chemické vlastnosti 

1.5. Mechanické vlastnosti 

1.6. Technologické vlastnosti 

1.7. Defektoskopické skúšky 

1.8. Kovové materiály

1.9. Nekovové  materiály 

1.10. Polovýrobky 

1.11. Meradlá 


II. MECHANIKA 

2. Statika 

2.1. Sila a jej určenie 

2.2. Sústavy  síl 

2.3. Pôsobenie sily na teleso 

2.4. Všeobecná silová sústava 

2.5. Nosníky, väzby, väzbové sily 

2.6. Ťažisko 

2.7. Odpory trenia - pasívne odpory 

3. Náuka o pružnosti a pevnosti 

3.1. Druhy namáhania

3.2. Ťahová skúška 

3.3. Namáhanie ťahom 

3.4. Namáhanie tlakom 

3.5. Namáhanie strihom 

3.6. Namáhanie krútením 

3.7. Namáhanie ohybom 

Porovnanie označenia niektorých vybraných ocelí podľa EN a STN

Zoznam použitých značiek, veličín a symbolov 

Zoznam použitej literatúry