Menu
Your Cart

TECHNICKÉ KRESLENIE II pre 2. a 3. ročník

Učebnica pre žiakov 2. a 3. ročníka študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny strojárstvo a iné odbory zamerané na strojnícke technické kreslenie.

TECHNICKÉ KRESLENIE II pre 2.  a 3. ročník
TECHNICKÉ KRESLENIE II pre 2. a 3. ročník

Učebnica pre žiakov 2. a 3. ročníka študijných a učebných odborov stredných odborných škôl skupiny strojárstvo a iné odbory zamerané na strojnícke technické kreslenie.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-942-9


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19554:4-A2201

Súbor základného učiva s úlohami podľa STN EN ISO.

V druhej časti zbierky technického kreslenia sa žiaci oboznámia s tým, ako vyzerajú normalizované súčiastky zobrazené na výrobných výkresoch zostáv a ako ich označiť v technickej dokumentácii. Naučia sa, ako sa na výrobné výkresy súčiastok a zostáv kreslia hriadele s rôznymi konštrukčnými prvkami, ozubené reťazové kolesá, rohatky, pružiny, nitované a zvárané konštrukcie.

Ďalšie informácie
Počet strán 106
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autor: Ing. Anton Freiwald, PhD.

1 Úvod

2 Kreslenie strojových súčiastok a spojov

   2.1 Kreslenie skrutkových závitov, skrutiek a matíc

   2.2 Kreslenie spojovacích čapov, poistných a nastavovacích krúžkov

   2.3 Kreslenie kolíkov a závlačiek

   2.4 Kreslenie klinov a pier

   2.5 Kreslenie hriadeľov

   2.6 Kreslenie ložísk

   2.7 Kreslenie ozubených, reťazových kolies a rohatiek

   2.8 Kreslenie pružín

   2.9 Kreslenie nitových spojov a nitovaných konštrukcií

   2.10 Kreslenie zvarových spojov a zváraných konštrukcií

   2.11 Kreslenie vybraných súčiastok

3 Rozbor a čítanie výkresov zostáv

   3.1 Rozbor výkresu zostavy

   3.2 Nadstavba titulného bloku – súpis položiek

4 Kreslenie výrobných výkresov súčiastok pre výrobu

   4.1 Kreslenie súčiastok z výrobného výkresu zostavy

   4.2 Kreslenie súčiastok podľa slovného zadania

5 Záver

6 Literatúra

 

Súvisiace články