Menu
Your Cart

STROJNÍCTVO pre 2. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 2. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

STROJNÍCTVO pre 2. ročník stredných priemyselných škôl
STROJNÍCTVO pre 2. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 2. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-866-8

Nájdete aj v balíkoch:

schval

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16275:5-A2201

Učebnica obsahuje dva tematické celky – Časti strojov a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o základných strojových súčiastkach, spojoch, ktoré vytvárajú, o potrubí a jeho častiach a súčiastkach na prenos otáčavého pohybu. Druhá časť nadväzuje na učivo strojárskej technológie z prvého ročníka. Jej obsahom sú trieskové obrábanie a obrábacie stroje na automatizáciu výroby. Záver učebnice tvoria výrobné postupy.


  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy. 


Ďalšie informácie
Počet strán 128
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Katarína Michalíková 


I. ČASTI STROJOV 

1.1. Spoje a spojovacie súčiastky 

1.2. Potrubie a armatúry 

1.3. Utesnenie nepohyblivých spojov 

1.4. Súčiastky na prenos otáčavého pohybu 


II. STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA 

2.1. Teória obrábania 

2.2. Obrábanie

2.3. Obrábacie stroje pre automatizáciu výroby