Menu
Your Cart

STROJNÍCTVO pre 4. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 4. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

STROJNÍCTVO pre 4. ročník stredných priemyselných škôl
STROJNÍCTVO pre 4. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 4. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-871-2

schval

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16272:5-A2201

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou výrobných zariadení. V druhej časti sa oboznámia s princípom práce zdvíhacích a dopravných strojov, pracovných strojov a motorov, so strojmi využívajúcimi tepelnú energiu, ako aj s technickou úpravou prostredia.

  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.
Ďalšie informácie
Počet strán 152
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

Ing. Katarína Michalíková 

Ing. Oldrich Michalík

I. STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA

1.1. NÁUKA O MATERIÁLOCH

1.2. TVÁRNENIE KOVOV

1.3. PLASTY

1.4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1.5. MONTÁŽE

1.6. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝROBNÝCH ZARIADENÍ


II. STROJE

2.1. Úvod

2.2. ZDVÍHACIE  A DOPRAVNÉ STROJE

2.3 PRACOVNÉ STROJE (GENERÁTORY)

2.4 ČERPADLÁ

2.5 KOMPRESORY

2.6 HNACIE STROJE (MOTORY)

2.7 VODNÉ MOTORY

2.8 STROJE VYUŽÍVAJÚCE TEPELNÚ ENERGIU

2.9 TECHNICKÁ ÚPRAVA PROSTREDIA