Menu
Your Cart

STROJNÍCTVO pre 3. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 3. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

STROJNÍCTVO pre 3. ročník stredných priemyselných škôl
STROJNÍCTVO pre 3. ročník stredných priemyselných škôl

Učebnica pre 3. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-982-5

Nájdete aj v balíkoch:

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch, výrobe odliatkov, ale aj o zváraní, spájkovaní a lepení kovov. Druhá časť učebnice tematického celku Časti strojov sa venuje rôznym druhom prevodov, tekutinovým prevodom a mechanizmom na zmenu pohybu.

  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.


Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

Ing. Katarína Michalíková 

Ing. Jaroslav Petrík


I. STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA

1.1. Výroba ozubených kolies 

1.2. Dokončovacie spôsoby obrábania 

1.3. Špeciálne spôsoby obrábania

1.4. Výrobné postupy 

1.5. Prípravky 

1.6. Výroba odliatkov 

1.7. Zváranie, spájkovanie a lepenie kovov 


II. ČASTI STROJOV 

2.1. Úvod do mechanizmov 

2.2. Mechanické prevody 

2.3. Hydraulické mechanizmy

2.4. Pneumatické    mechanizmy 

2.5. Mechanizmy na zmenu pohybu