Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

NOVINKA

Pracovná učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka v druh

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ
NOVINKA

Pracovná učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka v druh

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-813-2

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Pracovná učebnica je rozdelená do troch hlavných celkov, resp. oblastí, ktoré sa systematicky striedajú.

Je to SLOHOVÁ ČASŤ – zameriava sa na rozprávanie a komunikáciu prostredníctvom situácie alebo príbehu v komikse, časť PÍSANIE – na základe vzorovej kaligrafie sa precvičujú grafomotorické zručnosti a posledná, GRAMATICKÁ ČASŤ. V pracovnej učebnici sa nachádza aj OPAKOVANIE v podobe krátkeho testu za tematickým celkom.

Práve integrácia všetkých troch zložiek: jazykovej a slohovej zložky, ale aj písania ju odlišuje od ostatných učebníc slovenského jazyka. 

Komiksy, prešmyčky, doplňovačky, tajničky, kreslenie, tvorivé úlohy zamerané na výrobu rôznych objektov, pomôcok, hier a rôzne iné motivačné úlohy rozvíjajú nielen fantáziu a zručnosti žiaka, ale pomáhajú mu nadobudnúť nové vedomosti prostredníctvom netradičného učenia – ,,dobrodružstva“ zážitkovou formou spolu s postavičkami druhákov Andreja a Žofky a ich kamarátov, s ktorými sa môžu na základe každodenných situácií (komiks) zžiť a lepšie tak učivo pochopiť a naučiť sa ho.

Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom a hravým kreatívnym úlohám je učenie zážitkom a hrou, silný motivačný faktor. Pracovná učebnica je zároveň aj pracovným zošitom a písankou. Veľmi prehľadne koncipovaný titul, jasná štruktúra, logickosť a nadväznosť cvičení, zaujímavé a efektívne systémové prvky, ktoré pôsobia novo a netradične. Pútavá publikácia, ktorá rozvíja mnohé zručnosti a fantáziu žiakov a bude dobrodružným a zábavným učením. 

Pracovná učebnica má svoje pokračovanie.


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzentka: PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.


Autorky:

Mgr. Libuša Hoštáková

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.


Rozprávanie – Po prázdninách

Písanie

Opakovanie učiva 1. ročníka – Moji kamaráti

Rozprávanie zážitku – Zážitok z prázdnin

Písanie

Hláska a písmeno – V rozhlase

Tykanie a vykanie – Cesta do školy

Písanie

Opakovanie – Test

Rozlišovacie znamienka – Čudná správa

Ústne blahoželanie – Andrejov sviatok

Písanie

Opakovanie – Test

Abeceda – V knižnici

Písomné blahoželanie – Naši starkí

Písanie

Opakovanie – Test

Hlásky – Pozorovanie výslovnosti

Samohlásky – Farma

Rozprávanie obsahu prečítaného textu – Tekvičkový týždeň

Písanie

Opakovanie – Test

Dvojhlásky – Zábavné čítanie

Písomné blahoželanie – pohľadnica – Vianočná pohľadnica

Adresa – pohľadnica – Adresa

Písanie

Opakovanie – Test

Opakovanie polročného učiva

Písanie

Opakovanie polročného učiva

Opakovanie – Test

Rozprávanie príbehu podľa série obrázkov – Môj pes

Písanie

Opakovanie – Test