Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK KOMPLET

VÝHODNÝ BALÍK: DVA DIELY PRACOVNEJ UČEBNICE slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl ZA SUPER CENU!

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK KOMPLET
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK KOMPLET

VÝHODNÝ BALÍK: DVA DIELY PRACOVNEJ UČEBNICE slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl ZA SUPER CENU!

10,00€
14,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 2. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Obsah zostavený podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom slovenského jazyka v druhom ročníku.

Výhodný balík obsahuje oba diely pracovnej učebnice slovenského jazyka pre druhákov, v ktorých sa systematicky striedajú tri zložky.

Je to SLOHOVÁ ČASŤ – zameriava sa na rozprávanie a komunikáciu prostredníctvom situácie alebo príbehu v komikse, časť PÍSANIE – na základe vzorovej kaligrafie sa precvičujú grafomotorické zručnosti a posledná, GRAMATICKÁ ČASŤ. V pracovných učebniciach sa nachádza aj OPAKOVANIE v podobe krátkeho testu za tematickým celkom.

Práve integrácia všetkých troch zložiek: jazykovej a slohovej zložky, ale aj písania ju odlišuje od ostatných učebníc slovenského jazyka.   

Komiksy, prešmyčky, doplňovačky, tajničky, kreslenie, tvorivé úlohy zamerané na výrobu rôznych objektov, pomôcok, hier a rôzne iné motivačné úlohy rozvíjajú nielen fantáziu a zručnosti žiaka, ale pomáhajú mu nadobudnúť nové vedomosti prostredníctvom netradičného učenia – ,,dobrodružstva“ zážitkovou formou spolu s postavičkami druhákov Andreja a Žofky a ich kamarátov, s ktorými sa môžu na základe každodenných situácií (komiks) zžiť a lepšie tak učivo pochopiť a naučiť sa ho.

Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom a hravým kreatívnym úlohám je učenie zážitkom a hrou, silný motivačný faktor. Pracovné učebnice sú zároveň aj pracovným zošitom a písankou. Veľmi prehľadne koncipovaný titul, jasná štruktúra, logickosť a nadväznosť cvičení, zaujímavé a efektívne systémové prvky, ktoré pôsobia novo a netradične. Pútavá publikácia, ktorá rozvíja mnohé zručnosti a fantáziu žiakov a bude dobrodružným a zábavným učením.   


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 80 + 80
Formát 2 x A4
Typ produktu 2 x pracovná učebnica
Recenzentka: PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.

Autorky:
Mgr. Libuša Hoštáková
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

OBSAH 1. diel

Rozprávanie – Po prázdninách
Písanie
Opakovanie učiva 1. ročníka – Moji kamaráti
Rozprávanie zážitku – Zážitok z prázdnin
Písanie
Hláska a písmeno – V rozhlase
Tykanie a vykanie – Cesta do školy
Písanie
Opakovanie – Test
Rozlišovacie znamienka – Čudná správa
Ústne blahoželanie – Andrejov sviatok
Písanie
Opakovanie – Test
Abeceda – V knižnici
Písomné blahoželanie – Naši starkí
Písanie
Opakovanie – Test
Hlásky – Pozorovanie výslovnosti
Samohlásky – Farma
Rozprávanie obsahu prečítaného textu – Tekvičkový týždeň
Písanie
Opakovanie – Test
Dvojhlásky – Zábavné čítanie
Písomné blahoželanie – pohľadnica – Vianočná pohľadnica
Adresa – pohľadnica – Adresa
Písanie
Opakovanie – Test
Opakovanie polročného učiva
Písanie
Opakovanie polročného učiva
Opakovanie – Test
Rozprávanie príbehu podľa série obrázkov – Môj pes
Písanie
Opakovanie – Test


OBSAH 2. diel

Rozprávanie obsahu prečítaného textu – Cesta do hôr
Spoluhlásky – Spolu to zvládneme
Mäkké spoluhlásky – Recept na šišky
Výnimky – Cyklisti
Rozprávanie deja príbehu – Fašiangy
Slová s de, te, ne, le, di, ti, ni, li... – Na letisku
Rozprávanie príbehu podľa série obrázkov
Tvrdé spoluhlásky h, ch, k, g – Noha v gypse
Výnimky – Gitara
Opis ilustrácie – Ilustrácia
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l – Motýľ
Slová s ly, lý – Lyže
Obojaké spoluhlásky – Ach, ten pravopis
Opis predmetu – Prekvapenie
Slabika – Reč robota
Ústne a písomné blahoželanie – Pozdrav mamičke
Druhy viet – Návšteva
Oznamovacie vety – Môj ocko
Opytovacie vety – Na výlete
Zvolacie a rozkazovacie vety – Po búrke
Želacie vety – Želanie
Súkromný list – Hurá, opäť spolu!
Záverečné opakovanie – Odoslaný list
Záverečné opakovanie
Písanie
Testy