Menu
Your Cart

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – PRACOVNÝ ZOŠIT

Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3.

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – PRACOVNÝ ZOŠIT
FYZIOLÓGIA RASTLÍN – PRACOVNÝ ZOŠIT

Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3.

13,00€
Bez DPH: 11,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-197-5

Platný štátny vzdelávací program (ŠVP) priniesol zmenu klasického modelu vzdelávania s dominantnou úlohou učiteľa na model, v ktorom je ústrednou postavou predovšetkým žiak. Úlohou učiteľa už nie je predkladať hotové poznatky, ale naopak vytvoriť také podmienky, ktoré umožňujú objavovať, bádať a aktívne premýšľať. Tento prístup umožňuje nielen osvojiť si nové vedomosti, ale získať základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárať si pozitívne postoje k vede a vedeckému spôsobu poznávania sveta. Zavádzanie uvedených zmien do praxe však nie je jednoduché.

Z tohto dôvodu vznikol pracovný zošit pre gymnáziá, obsahujúci námety na aktivity z fyziológie rastlín pre žiakov gymnázií. Okrem samotnej praktickej časti témy obsahujú aj teoretický prehľad, úlohy na precvičenie učiva či prácu s textom. Predložené námety je možné využiť v rámci vyučovacích jednotiek rastlinnej fyziológie, praktických cvičení alebo seminárov z biológie.

Pracovný zošit je vhodný aj ako príprava na maturitnú skúšku.

K pracovnému zošitu je vytvorená aj metodická príručka pre učiteľa.

Ďalšie informácie
Počet strán 44
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Recenzent: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Autori:

RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD.

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

1. Téma: Záhada smädného stroskotanca

2. Téma: Prečo sú rastliny zelené?

3. Téma: Čím viac svetla, tým lepšie?

4. Téma: Čo robia rastliny v tme?

5. Téma: Ako prúdia vodné roztoky v rastlinách?

6. Téma: Tvrdohlavé semená